ซาอุดีอาระเบีย โอกาสใหม่ของการค้า และการท่องเที่ยวไทย

ซาอุดีอาระเบีย โอกาสใหม่ของการค้า และการท่องเที่ยวไทย

2 เม.ย. 2022
ซาอุดีอาระเบีย โอกาสใหม่ของการค้า และการท่องเที่ยวไทย /โดย ลงทุนแมน
เป็นเวลากว่า 32 ปี ที่ปัญหาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย
ได้ส่งผลกระทบมาสู่ภาคการค้าและการบริการของไทย
แต่หลังจากที่ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ได้รับการรื้อฟื้นคืนมาอีกครั้ง
ก็นับเป็นโอกาสที่น่าสนใจ สำหรับหลาย ๆ อุตสาหกรรมของไทย
แล้วการเปิดรับการค้าและการเดินทางของทั้ง 2 ประเทศอีกครั้ง
จะสร้างโอกาสอะไรให้กับการค้าและการท่องเที่ยวของไทยได้บ้าง ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ซาอุดีอาระเบีย นับเป็นคู่ค้าอันดับที่ 17 ของไทย
มีการค้าระหว่างกันอยู่ที่ราว 200,000 ล้านบาท
โดยประเทศไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับซาอุดีอาระเบียมาโดยตลอด

ในปี 2564 ไทยขาดดุลการค้ากับซาอุดีอาระเบีย ถึง 130,000 ล้านบาท เนื่องจากสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้งน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี และน้ำมันสำเร็จรูป
ซึ่งมีมูลค่ารวมกันถึง 181,500 ล้านบาท
ส่วนไทยส่งออกสินค้าไปยังซาอุดีอาระเบีย 51,500 ล้านบาท
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลง ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
การส่งออกไปยังซาอุดีอาระเบีย มีสัดส่วนเพียง 0.6% ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด
ซึ่งถือว่าลดลงมาก จากระดับ 2.5% ในช่วงปี 2532 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการลดความสัมพันธ์ทางการทูต
โดยสินค้าส่งออกหลักของไทย ไปยังซาอุดีอาระเบีย 5 อันดับแรก ได้แก่
1. รถยนต์และส่วนประกอบ มูลค่า 23,700 ล้านบาท
2. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ มูลค่า 5,300 ล้านบาท
3. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ มูลค่า 3,000 ล้านบาท
4. ผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่า 2,900 ล้านบาท
5. อาหารทะเลกระป๋อง มูลค่า 2,800 ล้านบาท
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพสูง ได้แก่
- อุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ด้วยความที่มีบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากมาย อยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องความหลากหลายที่ รวมอยู่ในฐานการผลิตเดียว
อย่างไรก็ตาม ซาอุดีอาระเบียมีเป้าหมายชัดเจน ในการลดการพึ่งพาพลังงานจากน้ำมัน ภายใต้ Vision 2030 ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนยานพาหนะไฟฟ้า
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย อาจต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการในส่วนนี้ และรักษาฐานลูกค้าต่อไปในอนาคต
- อุตสาหกรรมไม้แปรรูป
ไทยเป็นประเทศที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งนอกจากน้ำยางดิบ และผลิตภัณฑ์ยาง อีกสินค้าหนึ่งที่เป็นผลมาจากการปลูกยางพาราก็คือ ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ซาอุดีอาระเบียนำเข้ามาก ก็คือ “ไฟเบอร์บอร์ด”
โดยซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำเข้าอันดับ 2 รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ไฟเบอร์บอร์ด คือ แผ่นไม้ที่เกิดจากการนำเส้นใยของไม้ มาผสมกับสารยึดเกาะ จำพวกกาวเคมี
แล้วอัดให้เป็นแผ่น ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งไฟเบอร์บอร์ดส่วนใหญ่ นิยมนำไปใช้ทำผนังห้อง วงกบ กรอบประตู อุตสาหกรรมตกแต่ง ไปจนถึงทำเฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง และเครื่องใช้สำนักงาน
ด้วยประชากรชาวซาอุฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ นอกเหนือจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของซาอุดีอาระเบีย มีแนวโน้มเติบโตอย่างน่าสนใจ เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่ง ที่ทำให้ความต้องการไฟเบอร์บอร์ด มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
- อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
ไทยส่งออกเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีจุดเด่นคือ การมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปรับอากาศอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติก ไปจนถึงปลายน้ำอย่างการประกอบ ทำให้เกิดเสถียรภาพในการจัดหาวัตถุดิบ
ซาอุดีอาระเบียมีภูมิอากาศแบบทะเลทรายอยู่แล้ว อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนอาจสูงได้ถึง 44 องศาเซลเซียส
เมื่อรวมกับการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ และอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน ทำให้มีความต้องการเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการนำเข้าจากไทย เพิ่มขึ้นปีละ 20% ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพสูง ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาล โดยเฉพาะเนื้อไก่แปรรูป รวมไปถึงอาหารกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง
ซึ่งหากคำนึงถึงสัดส่วนการส่งออกไปยังซาอุดีอาระเบียในปี 2532 ก่อนลดความสัมพันธ์ทางการทูตที่สูงถึง 2.2% หมายความว่า อาจมีโอกาสที่ไทยจะส่งออกสินค้าไปยังซาอุดีอาระเบีย เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า หรือตีเป็นมูลค่าราว 200,000 ล้านบาท
นอกจากการส่งออกสินค้าแล้ว อีกรายได้หนึ่งที่น่าสนใจมาก ก็คือภาคบริการ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่มีขนาด GDP มากที่สุด ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
กว่า 27 ล้านล้านบาท ด้วยความที่มีประชากร 35 ล้านคน และเป็นกลุ่มประชากรที่มีกำลังซื้อสูง
ในปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด 19 มีชาวซาอุฯ เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย 36,000 คน
สร้างรายได้ 3,200 ล้านบาท ราว 30% เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ซึ่งก็คือการรักษาพยาบาล ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิมมาก
หากพิจารณาจากกลุ่มนักท่องเที่ยว จากประเทศแถบตะวันออกกลางอื่น ๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ในปี 2562 ช่วงก่อนการระบาดของโควิด 19 มีชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยราว 145,000 คน และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 11,000 ล้านบาท
หากเทียบสัดส่วนนี้ กับจำนวนประชากรของซาอุดีอาระเบีย ที่มากกว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่
3.5 เท่า โอกาสที่จะมีชาวซาอุฯ มาท่องเที่ยวในไทย ก็อาจอยู่ที่ราว ๆ 500,000 คน
และสร้างรายได้กว่า 38,500 ล้านบาท
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับจากตะวันออกกลาง นิยมมาพักผ่อนในไทยราว 11-13 วันต่อทริป
และใช้จ่ายต่อคนต่อวัน อยู่ที่ 6,000-7,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาค
ข้อได้เปรียบของการท่องเที่ยวไทย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล รวมไปถึงบริการสปา นวดแผนไทย ท่องเที่ยวสวนสนุก ช็อปปิงสินค้า และสถานบันเทิง
โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว จะอยู่ที่จังหวัดที่เป็นชายทะเล เช่น พัทยา ภูเก็ต และเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร
ในกรุงเทพฯ ย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวอาหรับ คือ ย่านนานา สุขุมวิทตอนต้น และสยาม-ราชประสงค์ ซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวซาอุฯ ก็มีแนวโน้มสูง ที่จะมีความคล้ายคลึงกับนักท่องเที่ยวชาวอาหรับเหล่านี้
ก็เป็นที่น่าติดตามต่อไป ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศที่รื้อฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง
จะส่งผลต่อภาคการส่งออกสินค้าและบริการของไทยมากน้อยแค่ไหน
แต่ท่ามกลางวิกฤติโควิดที่ยืดเยื้อ
จนส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยมากว่า 2 ปี
การรื้อฟื้นครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญ
และมันคงเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก
หากเราปล่อยให้โอกาสนี้ ต้องหลุดลอยไป..
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.mots.go.th/download/article/article_20201028135301.xlsx
-https://tradereport.moc.go.th/Report/Default_Struc.aspx?Report=MenucomTopNCountry&Option=1&Lang=Th&ImExType=1
-https://www.globenewswire.com/news-release/2022/01/25/2372378/0/en/Saudi-Arabia-Real-Estate-Market-Growth-Trends-COVID-19-and-Forecast-2021-2026.html
-https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/download/246350/168766/
© 2022 Longtunman. All rights reserved.