ไทยออยล์เผยแผนปรับโครงสร้างทางการเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้น GPSC เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนองค์กร ต่อยอดธุรกิจโรงกลั่นสู่ปิโตรเคมีครบวงจร

ไทยออยล์เผยแผนปรับโครงสร้างทางการเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้น GPSC เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนองค์กร ต่อยอดธุรกิจโรงกลั่นสู่ปิโตรเคมีครบวงจร

© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon