สรุปความหมายของคำว่า Takeover หรือ การครอบงำกิจการ

สรุปความหมายของคำว่า Takeover หรือ การครอบงำกิจการ

สรุปความหมายของคำว่า Takeover หรือ การครอบงำกิจการ /โดย ลงทุนแมน
เวลาจัดตั้งบริษัทขึ้นมา ก็ต้องมีผู้ถือหุ้น
ที่สำคัญ ถ้าวันหนึ่งมีผู้ถือหุ้นคนอื่นเข้ามาซื้อหุ้นในบริษัทของเรา จนสัดส่วนการถือหุ้นมากพอที่จะมีอำนาจ ในการควบคุมการบริหารงานของกิจการนั้น
เหตุการณ์นี้เราเรียกว่า การครอบงำกิจการ หรือ Takeover
แล้วการ Takeover มีกี่แบบ ?
และทำไมบางครั้ง ทำให้นักลงทุนและผู้บริหารบริษัท ไม่ชอบการกระทำแบบนี้ ?
ลงทุนแมนจะสรุปให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
โดยปกติแล้วการ Takeover หรือ การครอบงำกิจการ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Friendly Takeover หรือ การครอบงำกิจการอย่าง “เป็นมิตร”
ซึ่งเป็นการเข้าถือหุ้นของกิจการเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการเจรจา และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่

2. Hostile Takeover หรือ การครอบงำกิจการอย่าง “ไม่เป็นมิตร”
เป็นการเข้าถือหุ้นของกิจการเป้าหมาย โดยฝ่ายผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ไม่ได้เห็นชอบและไม่ยินยอม
ซึ่งการเข้าครอบงำกิจการ จะมีคำที่เกี่ยวข้องอีกคำหนึ่งคือ “Tender Offer”
Tender Offer ก็คือการยื่นคำเสนอซื้อต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด
สำหรับ Tender Offer จะมีความสำคัญ เมื่อมีผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นมากขึ้นจนถึงจำนวนหนึ่ง จนอาจมีสิทธิ์ออกเสียงในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
อย่างเช่นในประเทศไทย นักลงทุนต้องรายงานทุกครั้ง ที่ได้หุ้นมาทุก 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
และถ้านักลงทุนเหล่านี้ ยังคงทำการซื้อหุ้นของบริษัทไปเรื่อย ๆ จนมีหุ้นถึงจำนวน 25%, 50% หรือ 75% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะเรียกว่าถึงจุด “Trigger Point”
นักลงทุนเหล่านี้ต้องจัดทำ Tender Offer หรือ คำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปคนอื่น ที่ถือหุ้นของบริษัทนั้นอยู่ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งกรณีนี้ เรียกว่า “Mandatory Tender Offer”
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่ต้องจัดทำ Tender Offer อาจขอยกเว้นหรือผ่อนผันได้ ถ้ามีเหตุผลว่ายกเว้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารกิจการที่แท้จริง
นอกจากนี้ ก็ต้องหมายเหตุว่า อาจมีบางกรณีที่นักลงทุนหรือบริษัทไหนก็ตาม ที่ซื้อหุ้นยังไม่ถึง Trigger Point แต่ก็ยังสามารถทำ Tender Offer ได้ ซึ่งกรณีนี้ เป็นการทําคําเสนอซื้อหุ้นโดยสมัครใจ หรือเรียกว่า “Voluntary Tender Offer”
กรณีของ GULF ที่เข้าซื้อหุ้น INTUCH ก็เป็นการทําคําเสนอซื้อหุ้นแบบสมัครใจ เนื่องจากก่อนหน้านั้น GULF ถือหุ้น INTUCH อยู่แค่ 18.9% ยังไม่ถึง Trigger Point
จนปัจจุบัน กลุ่ม GULF เข้ามาถือหุ้นใน INTUCH มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นรวมแล้วอยู่ที่ 42.5%
แต่ถ้าพูดถึงข่าวการ Takeover แบบที่ดูเหมือนจะไม่เป็นมิตร ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
เราก็อาจพูดถึงกรณีของ อีลอน มัสก์ ที่กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของทวิตเตอร์ โดยถือหุ้นในสัดส่วน 9.2% ของหุ้นทั้งหมด
จนต่อมา อีลอน มัสก์ ได้ประกาศว่า ขอเสนอซื้อหุ้นทวิตเตอร์ทั้งบริษัทที่เหลือ เพื่อกลายมาเป็นผู้ถือหุ้น 100%
ข้อเสนอของ อีลอน มัสก์ ถูกปฏิเสธโดยคณะกรรมการบริษัทของทวิตเตอร์ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ล่าสุดบอร์ดของบริษัททวิตเตอร์ ก็ยืนยันว่าได้ยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการจาก อีลอน มัสก์ แล้ว
ทำให้ดีลนี้ น่าจะกำลังเป็น Friendly Takeover หรือ การครอบงำกิจการอย่างเป็นมิตร ที่ใหญ่ที่สุดดีลหนึ่งของโลก จากที่ดูเหมือนว่า อีลอน มัสก์ จะพยายามครอบงำ ทวิตเตอร์ โดยไม่เป็นมิตร ในตอนแรก..
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 2 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References:
-https://www.set.or.th/set/education/glossary.do?contentId=167
-https://www.set.or.th/th/regulations/smart_disclosure_program/files/5_Takeover_SEC.pdf
-https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16187886028861&sequence=2021042259
-https://www.bbc.com/news/business-60979656
-https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article-what-options-are-available-to-twitter-if-board-rejects-elon-musks/

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon