ประชากรเกิดน้อยลง ส่งผลอย่างไรกับเศรษฐกิจ

ประชากรเกิดน้อยลง ส่งผลอย่างไรกับเศรษฐกิจ

12 พ.ค. 2022
ประชากรเกิดน้อยลง ส่งผลอย่างไรกับเศรษฐกิจ
จำนวนประชากรที่เกิดในประเทศไทย ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งสวนทางกับสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่ยังคงเพิ่มมากขึ้น
แล้วสถานการณ์แบบนี้ จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
© 2021 Longtunman. All rights reserved.