ประกันภัยรถยนต์ มีกี่แบบ ?

ประกันภัยรถยนต์ มีกี่แบบ ?

18 พ.ค. 2022
[ประเด็นสำคัญ] ประกันภัยรถยนต์ คือประกันที่ให้ความคุ้มครองจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ มี 2 แบบคือ
1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ก็ยังแบ่งความคุ้มครองได้อีกหลายประเภทหลายชั้น เป็นที่มาของประกันภัยรถยนต์ที่เราเลือกกัน
ประกันภัยรถยนต์ คือประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากการใช้รถยนต์ แบ่งเป็นภาคบังคับและภาคสมัครใจ
-ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า “พ.ร.บ.” เป็นประกันภัยที่รถยนต์ทุกคันต้องทำตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้าบนท้องถนน จะได้รับความคุ้มครอง ทั้งด้านร่างกายและการเสียชีวิต
-ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมไปตามประเภทหรือชั้นของประกันภัยที่ทำ
สำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่จะพูดถึงมีอยู่ 5 ประเภท แยกย่อยเป็น 6 ชั้น
โดยประกันภัยประเภทที่ 1, 2, 3, 4 ก็คือประกันชั้น 1, 2, 3, 4
ส่วนประกันภัยประเภทที่ 5 จะแบ่งเป็นประกันชั้น 2+ และ 3+
ในบทความนี้จะเรียงลำดับการอธิบายดังนี้
ประกันชั้น 1 และ 2 และ 3
ประกันชั้น 2+ และ 3+
ประกันชั้น 4
ก่อนจะมาดูรายละเอียดแต่ละชั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า การรับประกันจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
1. บุคคลภายในรถ (อุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันตัวผู้ขับขี่)
2. บุคคลภายนอกรถ (บาดเจ็บเสียชีวิต, ทรัพย์สิน)
3. ตัวรถของเรา
สำหรับส่วนที่ 1 และ 2 ซึ่งก็คือ ส่วนของบุคคลภายในรถ และ ส่วนของบุคคลภายนอกรถ
ประกันชั้น 1, 2, 3, 2+, 3+ จะคุ้มครองเหมือนกันทั้งหมด
จุดที่แตกต่างของประกันชั้น 1, 2, 3, 2+, 3+
ก็คือ ส่วนที่ 3 คือ ตัวรถของเรา
ซึ่ง “ตัวรถ” ก็แบ่งออกได้อีกเป็น 5 สถานการณ์ คือ
-สูญหาย
-ไฟไหม้
-น้ำท่วม
-รถเราชนแบบมีคู่กรณี
-รถเราชนแบบไม่มีคู่กรณี
สำหรับประกันชั้น 1 จะคุ้มครองตัวรถทั้งหมด 5 สถานการณ์
-สูญหาย
-ไฟไหม้
-น้ำท่วม
-รถเราชนแบบมีคู่กรณี
-รถเราชนแบบไม่มีคู่กรณี
ประกันชั้น 2 คุ้มครองตัวรถเฉพาะ
-สูญหาย
-ไฟไหม้
ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองส่วนของตัวรถเลย
จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวรถนั้น ทั้งประกันชั้น 2 และ 3 จะไม่คุ้มครองความเสียหายรถของเราจากการชนเลย แม้ว่าเราจะชนแบบมีคู่กรณีก็ตาม
ซึ่งความจริงแล้วเมื่อเราทำประกัน เราก็อยากจะให้คุ้มครองรถของเราจากการชนด้วย
จึงเกิดประกันอีกสองแบบขึ้นมา ก็คือ ประกันชั้น 2+ และ 3+
โดยสิ่งที่ “บวก” เข้ามาก็คือ ความคุ้มครองรถของเรา จากการชนแบบที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก หรือที่บางคนเรียกกันว่ากรณี “รถชนรถ”
เพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับประกันชั้น 2 และ 3 แบบเดิม จึงเป็นดังนี้
ประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองตัวรถ
-รถหาย
-ไฟไหม้
-รถเราชนแบบมีคู่กรณี
ประกันชั้น 3+ จะคุ้มครองตัวรถ
-รถเราชนแบบมีคู่กรณี
สำหรับแบบสุดท้ายก็คือ ประกันชั้น 4 นั้น จะคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เท่านั้น
นอกเหนือจากนั้นจะไม่คุ้มครองอะไรเลย
ทั้งส่วนที่ 1 บุคคลภายในรถ,​ ส่วนที่ 2 การบาดเจ็บเสียชีวิตของบุคคลภายนอกรถ และส่วนที่ 3 ตัวรถของเรา
ในเรื่องราคาของเบี้ยประกันก็จะลดหลั่นไปตามจำนวนความคุ้มครอง
โดยเรียงจากแพงสุด ดังนี้
ประกันชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3 และถูกที่สุดคือประกันชั้น 4
© 2022 Longtunman. All rights reserved.