เศรษฐกิจโลก ในยุค DeGlobalization ใครจะอยู่ ใครจะไป ?

เศรษฐกิจโลก ในยุค DeGlobalization ใครจะอยู่ ใครจะไป ?

เศรษฐกิจโลก ในยุค DeGlobalization ใครจะอยู่ ใครจะไป ?
เรากำลังอยู่ในยุคของการต่อสู้เชิงภูมิรัฐศาสตร์ อย่างเต็มตัว ..
มหาอำนาจของโลกต่างหาพวกเพื่อรักษาฐานอำนาจและการเข้าถึงทรัพยากรของตัวเอง
แล้วนักกลยุทธ์ มองภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ของแต่ละขั้วอำนาจหลังจากนี้จะมีหน้าตาแบบไหน ?
ชวนมาวิเคราะห์เรื่องนี้กัน กับ
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ
ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย Blockdit ดาวน์โหลดแอปที่ https://www.blockdit.com/download
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon