รัฐบาล เตรียมบีบโรงกลั่น ส่งเงินคืนรัฐเพิ่ม

รัฐบาล เตรียมบีบโรงกลั่น ส่งเงินคืนรัฐเพิ่ม

16 มิ.ย. 2022
รัฐบาล เตรียมบีบโรงกลั่น ส่งเงินคืนรัฐเพิ่ม
วันนี้ รัฐบาลได้มีการจัดประชุมหารือมาตรการเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนในช่วงน้ำมันแพง โดยมีมติเห็นชอบใน 3 เรื่องหลัก ๆ แบ่งออกเป็น
1. ให้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือประชาชน จากเดิมที่จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ ขยับออกไปเป็นเดือนกันยายน หรืออีก 3 เดือนข้างหน้า
เช่น มาตรการส่วนลด NGV สำหรับกลุ่มแท็กซี่ และส่วนลด LPG สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันให้นำส่ง “กำไรค่าการกลั่น” คืนเข้ากองทุนน้ำมัน
- น้ำมันดีเซล คาดว่าจะจัดเก็บได้ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทต่อเดือน
โดยเงินส่วนนี้จะนำเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุน ที่ปัจจุบันขาดทุนอยู่ 9.1 หมื่นล้านบาท
- น้ำมันเบนซิน คาดว่าจะจัดเก็บได้ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน
โดยส่วนนี้จะนำมาลดราคาน้ำมันเบนซินให้กับผู้ใช้ในทันที คาดว่าจะลดลงอย่างน้อย 1 บาทต่อลิตร จากราคาปัจจุบัน
3. ส่วนกำไรจากโรงแยกก๊าซ จะขอแบ่งประมาณ 50% ของกำไรส่วนเกิน มาเข้ากองทุนน้ำมันเช่นกัน คาดว่าจะเก็บได้ 1,500 ล้านบาทต่อเดือน
โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ จะมีระยะเวลา 3 เดือน ตีเป็นมูลค่าได้ว่ารัฐบาลจะเก็บเงินได้จากโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซสูงสุด 8,500 ล้านบาทต่อเดือน รวมตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 25,500 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม กองทุนน้ำมันก็ต้องมีการกู้ยืมเพื่อมาเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันอยู่ดี
เพราะกองทุนน้ำมันยังมีภาระต้องชดเชยราคาพลังงานอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทต่อเดือน ในตอนนี้
นี่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลมีมาตรการที่ขอแบ่งกำไรจากโรงกลั่น
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อไม่ให้กองทุนน้ำมันติดลบไปมากกว่านี้ และทำให้กองทุนน้ำมันสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อยู่ เช่นตอนนี้ก็คือการเข้ามาอุ้มน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ของทุกสินค้าในประเทศไทยนั่นเอง..
© 2022 Longtunman. All rights reserved.