การประชุมผู้ถือหุ้นคืออะไร ? ทำไมจึงสำคัญ กับบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคืออะไร ? ทำไมจึงสำคัญ กับบริษัท

28 มิ.ย. 2022
การประชุมผู้ถือหุ้นคืออะไร ? ทำไมจึงสำคัญ กับบริษัท /โดย ลงทุนแมน
เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากโรงกลั่นน้ำมัน 6 แห่ง
ให้ส่งกำไรจากค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
เพื่อให้กองทุนน้ำมันสามารถนำเงินไปบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะพลังงานแพง และช่วยให้ประชาชน สามารถใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลงได้
ประเด็นนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
ในเวลาต่อมา ก็ได้มีคนเสนอทางออกของเรื่องนี้ว่า ให้โรงกลั่นน้ำมัน และบริษัทพลังงานที่ถูกขอความร่วมมือในครั้งนี้ “จัดประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติไปเลยว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ที่จะทำเรื่องดังกล่าว
วันนี้ เรามาดูกันว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคืออะไร
แล้วมันมีความสำคัญกับบริษัทมากแค่ไหน ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับโครงสร้างของบริษัทกันก่อน
เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ลองมาดูตัวอย่างโครงสร้างของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย
- คณะกรรมการบริษัท โดยจะมีประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท
ซึ่งอาจเป็นทั้งกรรมการอิสระ หรือก็คือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ผู้บริหาร เช่น CEO, CFO, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- พนักงาน
- ผู้ถือหุ้น
หลายคนมักคิดว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นความเข้าใจที่ผิด
เพราะผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านั้นก็คือ คณะกรรมการบริษัท
โดยจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร
รวมถึงติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด
และคณะกรรมการบริษัทจะถูกโหวตแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นอีกที
จากตรงนี้ เราจึงสรุปได้ว่าผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในบริษัทจริง ๆ ก็คือ “ผู้ถือหุ้น” นั่นเอง
ทีนี้ เรามาดูกันว่าการประชุมผู้ถือหุ้น คืออะไร ?
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงมติโหวตเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท
ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting) หรือ AGM
โดยบริษัทจะต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตาม พ.ร.บ. มหาชน
เช่น ถ้าวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทคือ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
หมายความว่า บริษัทต้องจัดประชุม AGM ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary Annual General Meeting) หรือ E-AGM
เป็นกรณีที่บริษัทจำเป็นจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อมีวาระสำคัญที่จะต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในช่วงเวลาอื่นของปี ที่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เช่น ถ้าบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่ เพิ่งจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปในเดือนเมษายน
พอมาในเดือนพฤษภาคม บริษัทมีเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณา
เช่น การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกหุ้นกู้ของบริษัท การควบรวมกิจการของบริษัทกับบริษัทอื่น และการขายหรือซื้อสินทรัพย์ที่ขนาดรายการมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ
ถ้าเป็นแบบนี้ บริษัทก็ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ที่จะดำเนินการเรื่องที่ถูกนำเสนอในที่ประชุม
ซึ่งการที่แต่ละวาระจะได้รับการอนุมัติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
โดยทั่วไปแล้ว จำนวนหุ้น 1 หุ้นจะแทน 1 คะแนนเสียง
หมายความว่า คนที่ถือหุ้นมากสุด หรือที่เราเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นใหญ่” จะมีคะแนนโหวตมากที่สุด
ซึ่งคนกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ที่สามารถตัดสินชี้ขาดได้เลยว่าวาระที่กำลังพิจารณานั้น จะได้รับการอนุมัติ หรือไม่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งมติที่ประชุมนั้นถือว่ามีผลตามกฎหมาย และเป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัท
รวมถึงผู้บริหารต้องนำไปปฏิบัติตามต่อไป

ถ้าคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นนั้นอนุมัติ หรือแม้แต่ตัดสินใจใด ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และผิดกฎระเบียบของบริษัท
ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น อาจทำให้มีผู้ถือหุ้นมาฟ้องร้องต่อคณะกรรมการบริษัท จากกรณีดังกล่าวได้
อ่านมาถึงตรงนี้ เราน่าจะพอเข้าใจความหมายของการประชุมผู้ถือหุ้นไม่มากก็น้อย
ถ้าวันนี้มีใครกำลังทำงานอยู่ในบริษัท และมีหน้าที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญใด ๆ
ลองดูว่า เรื่องเหล่านี้จำเป็นจะต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นหรือไม่
เพราะผู้ถือหุ้นนี่แหละ เป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในบริษัท..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.setsustainability.com/page/corporate-governance
-https://www.set.or.th/th/listing/listed-company/simplified-regulations/disclosure/shareholder-meeting
-https://www.dbd.go.th/index_answer.php?tid=4062181
© 2023 Longtunman. All rights reserved.