SiS หนึ่งในตัวแทนผู้นำเข้า และจำหน่ายสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

SiS หนึ่งในตัวแทนผู้นำเข้า และจำหน่ายสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

28 มิ.ย. 2022
SiS หนึ่งในตัวแทนผู้นำเข้า และจำหน่ายสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด Cloud Service SiS ซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย “รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย” ของ AWS หรือ Amazon Web Services ทำอย่างไร ให้เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Cloud ของตลาดในประเทศไทยได้ ?
ติดตามกันได้ใน ลงทุนแมน ORIGINALS
© 2022 Longtunman. All rights reserved.