จังหวัดราชบุรี เมืองอุตสาหกรรม แห่งภาคตะวันตก

จังหวัดราชบุรี เมืองอุตสาหกรรม แห่งภาคตะวันตก

6 ก.ค. 2022
จังหวัดราชบุรี เมืองอุตสาหกรรม แห่งภาคตะวันตก /โดย ลงทุนแมน
หากเรามอง จังหวัดที่เติบโต และมีรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม
ก็คงจะนึกถึง จังหวัดในภาคตะวันออก เช่น ชลบุรีและระยอง หรือจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ
แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคตะวันตก ที่มีความโดดเด่นในเรื่องอุตสาหกรรมเช่นกัน
ซึ่งมีทั้ง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
และยังเป็นแหล่งโรงงานผลิตไฟฟ้าของภาคตะวันตก
นั่นก็คือ “จังหวัดราชบุรี”
รู้หรือไม่ว่าในปี 2563 จังหวัดรองแห่งนี้ มี GPP ต่อหัวอยู่ที่ 222,261 บาท
เรียกได้ว่าสูงที่สุดในภาคตะวันตก และสูงสุดเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศไทย
แล้วทำไมจังหวัดราชบุรี ถึงเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลายประเภท ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
“โอ่งมังกร” ได้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
เพราะดินที่ใช้ทำ ซึ่งเป็นดินเหนียวของจังหวัดราชบุรีเอง
เป็นดินตะกอนที่ทับถมกันเป็นเวลานาน
จากการไหลผ่านของแม่น้ำแม่กลอง ดินจึงมีแร่ธาตุสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก
รู้หรือไม่ว่า จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในภาคตะวันตกทั้ง 5 จังหวัด
แต่เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากที่สุด
ในปี 2563 ภาคการเกษตรของจังหวัดราชบุรี มีมูลค่าถึง 33,466 ล้านบาท
มีผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่น คือ มะพร้าว มันสำปะหลัง ข้าว และสับปะรด
ความอุดมสมบูรณ์นี้เอง ทำให้ราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด และหนาแน่นที่สุดในภาคตะวันตก ด้วยจำนวนประชากรกว่า 870,000 คน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ตามเขตการค้าสำคัญของจังหวัด
ทั้งในเขตอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม และอำเภอดำเนินสะดวก
แต่ดูเหมือนว่า ภาคการเกษตร ก็ยังไม่ค่อยสะท้อนภาพรวม GPP ของจังหวัดเท่าไรนัก
เพราะภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มากกว่า ก็คือ ภาคอุตสาหกรรม
โดยภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรี มีมูลค่าถึง 76,000 ล้านบาท มากที่สุดในภาคตะวันตกเช่นเดียวกัน และคิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของ GPP จังหวัดทั้งหมด
สำหรับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนให้จังหวัดราชบุรี เกิดโรงงานอุตสาหกรรมได้หลายประเภท ได้แก่
ประการที่ 1 ผลผลิตทางการเกษตรที่สูง
ด้วยผลผลิตทางการเกษตรที่สูง
จึงมีการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาต่อยอด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
และทำให้เกิดธุรกิจโรงงานขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก
ในจังหวัดราชบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกว่า 300 แห่ง
และมีทุนจดทะเบียนรวมกันถึง 16,000 ล้านบาท
โดยโรงงานส่วนใหญ่ เป็นโรงงานแปรรูปผัก ผลไม้ อาหารกระป๋อง และอาหารเส้น
อีกทั้งโรงงานดังกล่าว ก็ใช้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรี เป็นวัตถุดิบหลัก
ประการที่ 2 อยู่ใกล้แหล่งน้ำ
จังหวัดราชบุรี มีแหล่งน้ำธรรมชาติ นั่นก็คือ แม่น้ำแม่กลอง
ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากในการผลิต ก็ได้ตั้งขึ้นในบริเวณนี้
โดยโรงงานส่วนใหญ่ จะอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่ง
และอำเภอโพธาราม ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
ด้วยความที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ จึงเกิดเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น
- อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อย่างโรงงาน SCG Packaging บ้านโป่ง
- อุตสาหกรรมแก้ว อย่างโรงงาน ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ อย่างโรงงาน ริกิ การ์เม้นส์
ประการที่ 3 อยู่ใกล้แหล่งก๊าซธรรมชาติ
จังหวัดราชบุรีเองมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า ที่เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาตินำเข้าของไทย
เมื่อ 24 ปีก่อน ได้มีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากพม่า ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี มาที่โรงไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรี ซึ่งสามารถลำเลียงก๊าซเข้ามาผลิตไฟฟ้าได้ง่าย
จึงทำให้จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางการผลิตไฟฟ้า
ที่ป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก
โดยภาคการผลิตไฟฟ้า สามารถสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดราชบุรีกว่า 37,000 ล้านบาท
ตัวอย่างโรงไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรี
โรงไฟฟ้าราชบุรี มีกำลังการผลิต 3,645 MW
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ มีกำลังการผลิต 1,490 MW
ทั้งหมดนี้ดำเนินการโดย บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้จังหวัดราชบุรีเอง ค่อนข้างได้เปรียบ
ทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้ง และดินที่อุดมสมบูรณ์
จึงทำให้มีการตั้งโรงงานมากมาย หลายประเภทขึ้นที่นี่
โดยภาคอุตสาหกรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่กว่า 70,000 คน
นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว
ตัวจังหวัดเอง ยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัดราชบุรีมากเช่นกัน
โดยในปี 2562 หรือในปีก่อนที่จะเกิดวิกฤติโควิด 19
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 950,000 คน ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรทั้งจังหวัด
ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 4,400 ล้านบาท
โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นก็คือ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และอำเภอสวนผึ้ง
อย่างไรก็ตาม ในตัวจังหวัดเอง ก็ยังไม่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมากนัก
มีเพียงถนนเพชรเกษม ที่เป็นถนนสายหลัก
ทั้งที่ตัวจังหวัดเองก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ในส่วนนี้คงเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ที่ต้องผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ไม่ว่าจะเป็น ทางด่วนพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ (M8)
หรือรถไฟทางคู่สายใต้ (นครปฐม-ชุมพร)
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเดินทางไปทำงาน และการขนส่งสินค้า
รวมถึงดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัดราชบุรีมากขึ้น
ด้วยความที่เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่า ดินอุดมสมบูรณ์ ทำเลที่ตั้งที่เป็นต่อ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า
แถมยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ก็ไม่แน่ว่า ถ้าระบบการคมนาคมขนส่ง มีความพร้อมมากกว่านี้
จังหวัดราชบุรีเอง อาจเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านอาหาร และการเกษตรที่โดดเด่น ก็เป็นได้
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
“น้ำตาลมิตรผล” ที่เราคุ้นเคยกันดี
มีจุดเริ่มต้นที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โดยเริ่มต้นมาจากธุรกิจครัวเรือน ที่ทำน้ำเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ปัจจุบัน กลายมาเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 6 ของโลก
โดยในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิกว่า 1,500 ล้านบาท และมีโรงงานกว่า 7 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.youtube.com/watch?v=FFrLrystncs
-http://mis-app.oae.go.th/area/ภูมิภาคทางสถิติ/ภาคกลาง/ราชบุรี
-https://www.opsmoac.go.th/ratchaburi-dwl-files-432791791823
-https://www.ryt9.com/s/prg/260051
-https://www.ratch.co.th/th/business/project-location/thailand
-http://thailandindustry.blogspot.com/2012/09/blog-post_973.html
-http://old.industry.go.th/ratchaburi/index.php/activityreport/2562-1/2562-5/23121-62-3/file
-https://www.mots.go.th/news/category/618
-https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/5/0105518011759
-https://www.mitrphol.com/about-us.php
© 2023 Longtunman. All rights reserved.