ญี่ปุ่น ทำนาอย่างไร ให้ขายข้าวได้ 100 บาทต่อกิโลกรัม

ญี่ปุ่น ทำนาอย่างไร ให้ขายข้าวได้ 100 บาทต่อกิโลกรัม

15 ส.ค. 2022
ญี่ปุ่น ทำนาอย่างไร ให้ขายข้าวได้ 100 บาทต่อกิโลกรัม
ฐานะที่ร่ำรวยของชาวนาญี่ปุ่น มักถูกนำมาเปรียบเทียบกับชาวนาไทยอยู่บ่อย ๆ
แต่รู้หรือไม่ว่า ชาวนาญี่ปุ่นจำนวนมาก ทำนาเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น
แล้วอะไรที่ทำให้คนญี่ปุ่นสามารถทำนาเป็นอาชีพเสริมได้ ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
© 2022 Longtunman. All rights reserved.