ทำไม กิจการ ถึงไม่ควรสต็อกสินค้า ไว้เยอะเกินไป

ทำไม กิจการ ถึงไม่ควรสต็อกสินค้า ไว้เยอะเกินไป

20 ต.ค. 2022
ทำไม กิจการ ถึงไม่ควรสต็อกสินค้า ไว้เยอะเกินไป /โดย ลงทุนแมน
ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่
กิจการส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องมีการสต็อกสินค้าไว้
เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอ สำหรับการขาย
แต่รู้หรือไม่ว่า การสต็อกสินค้า ที่มากเกินไป
ก็อาจกลายเป็นปัญหากับกิจการเช่นเดียวกัน
การสต็อกสินค้ามาก ๆ ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
สินค้าคงคลัง คือสินค้าที่ถูกจัดเก็บหรือสต็อกไว้ เพื่อรอนำไปขาย
หรือสต็อกไว้ เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลิตในขั้นต่อไป
กิจการส่วนใหญ่ จึงมักมีการสต็อกสินค้าคงคลังไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้การผลิต การขาย หรือการบริการหยุดชะงัก
หากความต้องการสินค้านั้นเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ การสั่งซื้อวัตถุดิบครั้งละมาก ๆ เพื่อผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากในคราวเดียว
ก็ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด หรือ Economies of Scale
แต่บางครั้ง สินค้าคงคลัง ที่มีจำนวนมากจนเกินไป
อาจทำให้เกิดปัญหาได้
โดยเฉพาะหากสินค้าเหล่านั้น เป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ เช่น อาหาร
หรือสินค้าที่ตกรุ่นได้อย่างรวดเร็ว เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
สินค้าเหล่านี้ หากเก็บไว้เป็นจำนวนมาก จนเกินความต้องการของลูกค้า และไม่สามารถขายได้
จะทำให้เกิดของเสีย จากการเสื่อมสภาพของสินค้า หรือมีมูลค่าลดต่ำลงตามกาลเวลา
ซึ่งเป็นต้นทุน ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ กับกิจการ
นอกจากนี้ ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และค่าทำลายสินค้าที่เสื่อมสภาพ
หลาย ๆ ธุรกิจจึงมักหาแนวทาง ในการลดสินค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด
บางบริษัท มีการนำระบบ Just in Time ซึ่งเป็นแนวคิดในการผลิตสินค้ามาใช้
โดยนำปริมาณการสั่งซื้อเดิมของลูกค้า มาคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วง
เพื่อไม่ให้ต้องผลิต และสต็อกสินค้าจำนวนมากหรือน้อยจนเกินไป
ตัวอย่างเช่น Apple ที่นำระบบ Just in Time มาใช้ในระบบการผลิตสินค้าของตน
ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถลดสินค้าคงคลัง และลดต้นทุนในการจัดเก็บของบริษัทลง
ด้วยการจ้างซัปพลายเออร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์แต่ละชิ้น มาผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อที่เข้ามา และอาศัยพื้นที่จัดเก็บของซัปพลายเออร์ ในการเก็บชิ้นส่วน หรือสินค้าสำเร็จรูปก่อนที่จะส่งมอบ
ทำให้ Apple ไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้ในปริมาณมาก
เพราะอาศัยการคำนวณความต้องการที่แม่นยำ
และใช้พื้นที่ของซัปพลายเออร์ในการเก็บสินค้า แทนพื้นที่ของ Apple เอง
ซึ่งในงบการเงิน เราจะเรียกสินค้าคงคลังว่า สินค้าคงเหลือ
โดยจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทหนึ่ง ที่อยู่ในงบดุล
สินค้าคงเหลือ บอกถึง มูลค่ารวมของสินค้าที่บริษัทนั้นผลิต หรือรับมาเพื่อขายต่อ
และยังอยู่ในความดูแลของบริษัท หรือยังไม่ได้ขายออกไป
นอกจากนี้ ยังรวมถึงสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต
รวมถึงวัตถุดิบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตอีกด้วย
เมื่อบริษัทขายสินค้า หรือให้บริการแล้ว
สินค้าคงเหลือ จะถูกบันทึกเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุน
ด้วยความที่สินค้าคงเหลือ คือหนึ่งในสินทรัพย์รวมของกิจการ
การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ก็ทำให้สินทรัพย์ของกิจการมีมากขึ้น
และอาจทำให้เราเข้าใจผิด คิดว่ากิจการนั้นกำลังเติบโตได้
ในการอ่านงบการเงิน นักลงทุนจึงต้องเปรียบเทียบสินค้าคงเหลือของบริษัท
ในรอบปีปัจจุบันกับรอบปีในอดีต ว่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าสงสัย
หรือสอดคล้องกับยอดขายของบริษัทหรือไม่
โดยเฉพาะหากกิจการนั้น มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน
ที่มีความผันผวนของราคาสูงมาก จนอาจทำให้บริษัทต้องตั้ง Stock Loss
ซึ่งเป็นการขาดทุน ที่เกิดจากราคาสินทรัพย์ในปัจจุบัน ลดต่ำลงกว่าตอนที่ซื้อมา
จะเห็นว่า การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หรือบริษัทขนาดใหญ่
ซึ่งถ้าหากบริหารดี ๆ ก็จะช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลงได้มาก
แต่ถ้าหากบริหารไม่ดี ก็อาจทำให้เกิดปัญหากับกิจการได้เช่นกัน..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.investopedia.com/terms/i/inventory.asp
-https://www.investopedia.com/ask/answers/042715/how-do-you-analyze-inventory-balance-sheet.asp
-https://www.investopedia.com/terms/i/inventory-management.asp
-https://www.investopedia.com/terms/j/jit.asp
-https://www.tbsnews.net/feature/panorama/how-tim-made-apple-his-own-125734
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.