ด่วน กสทช. อนุมัติดีลควบรวม TRUE DTAC แล้ว

ด่วน กสทช. อนุมัติดีลควบรวม TRUE DTAC แล้ว

20 ต.ค. 2022
ด่วน กสทช. อนุมัติดีลควบรวม TRUE DTAC แล้ว
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา มีรายงานว่ากสทช. ได้มีมติเสียงข้างมากให้ TRUE กับ DTAC ควบรวมกันได้ หลังจากประชุมกันยาวนานถึง 11 ชั่วโมง โดยมติในที่ประชุมเสียงข้างมาก เห็นว่าการควบรวม ไม่เป็นการผูกขาดทางธุรกิจ..
อย่างไรก็ตาม กสทช. ก็ได้มีการพิจารณาข้อกังวลเพิ่มเติมหลายข้อ เช่น
-การกำหนดเพดานราคาของอัตราค่าบริการเฉลี่ย
-การกำหนดราคาค่าบริการ ต้องเป็นราคาเฉลี่ยทางเศรษฐศาสตร์
-ทั้ง 2 แบรนด์ยังคงต้องแยกจากกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
-ทั้ง 2 แบรนด์จะต้องคงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาและผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการเหมือนเดิม
-TRUE และ DTAC ต้องมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องการครอบคลุมของโครงข่าวที่ 2 บริษัท จะต้องรองรับ 5G ไม่น้อยกว่า 85% ของจำนวนประชากรในประเทศไทย เป็นเวลา 3 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 90% ภายใน 5 ปี เช่นกัน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.