ในงบการเงิน ทำไมบางครั้ง ส่วนของผู้ถือหุ้น จึงติดลบได้

ในงบการเงิน ทำไมบางครั้ง ส่วนของผู้ถือหุ้น จึงติดลบได้

26 ต.ค. 2022
ในงบการเงิน ทำไมบางครั้ง ส่วนของผู้ถือหุ้น จึงติดลบได้ /โดย ลงทุนแมน
ตามหลักบัญชีแล้ว สินทรัพย์ของกิจการในงบดุล จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ
ได้แก่ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
แต่ในบางครั้งเราอาจจะพบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น กลับมีค่าเป็นลบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบคืออะไร และส่งสัญญาณอะไรกับผู้ถือหุ้น
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
นักลงทุนหลายคน คงทราบดีว่าในงบดุลนั้น
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในบางครั้ง ส่วนของผู้ถือหุ้น อาจอยู่ในสถานะติดลบได้
ซึ่งหมายความว่า กิจการมีหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์รวม
แล้วส่วนของผู้ถือหุ้น จะติดลบได้อย่างไร ?
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ มักเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ เช่น
- กิจการขาดทุนสะสม มากจนเกินไป
- กิจการซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวนมาก
กรณีแรก การขาดทุนสะสมมากจนเกินไป
โดยปกติ ถ้าหากว่ากิจการมีกำไร
ก็จะบันทึกกำไรนั้น เป็นกำไรสะสมในงบดุล
ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในทางกลับกัน ถ้าหากว่ากิจการเกิดการขาดทุน
ส่วนที่ขาดทุนนั้น ก็จะถูกนำมาหักในส่วนของกำไรสะสมของกิจการ
และหากกำไรสะสม ถูกหักออกจนหมด
ก็จะเปลี่ยนเป็นการขาดทุนสะสม
ซึ่งค่าที่ติดลบนี้ ก็จะถูกนำไปหักล้างกับส่วนทุนอื่น ๆ ที่เหลือ
และถ้าส่วนทุนถูกหักออกจนหมดแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเหลือศูนย์
และจะเริ่มมีการติดลบ
ในกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ซึ่งเกิดจากการขาดทุนสะสม
ถือเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องระวัง
เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า กิจการกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก
และอาจเสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่อง จนนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้
หรือไม่มีเงินทุนไปหมุนเวียน เพื่อดำเนินกิจการต่อได้
ตัวอย่างเช่น การบินไทย ที่ขาดทุนสะสมมาเป็นระยะเวลานาน
ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจนติดลบ
และต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในที่สุด
กรณีที่ 2 การซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวนมาก
ในบางกิจการ ถ้าบริษัทมีเงินสดเป็นจำนวนมาก
และไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนอะไรเพิ่ม

บริษัทอาจจะใช้เงินสดเข้าซื้อหุ้นคืน จากผู้ถือหุ้นคนอื่นในตลาด
หลังจากนั้น จะทำการลดทุน ซึ่งบางครั้งอาจซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนมาก
จนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น เกิดการติดลบ
แต่โดยปกติ บริษัทเหล่านี้มักจะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง
กำไรสะสมของบริษัท ก็มักจะฟื้นคืนกลับมาได้ในเวลาเพียงไม่นาน
และส่วนของผู้ถือหุ้น ก็จะกลับมาเป็นบวกในที่สุด
การซื้อหุ้นคืน มักเกิดขึ้นกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งไม่นิยมจ่ายเงินปันผล เพราะต้องเสียภาษีค่อนข้างสูง
การซื้อหุ้นคืน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
เพราะสุดท้าย จะทำให้กำไรต่อหุ้น หรือ EPS เพิ่มสูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น STARBUCKS ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ที่มีกำไรทุกปี
แต่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ เพราะมีการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ในการอ่านงบการเงิน หากเราเห็นส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ
ก็อย่าเพิ่งตกใจ และตีความว่ากิจการนั้นไม่ดี
แต่ควรจะหาสาเหตุให้แน่ชัดเสียก่อน
เพราะการติดลบนั้น อาจมาจากการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล
หรืออาจมาจากการซื้อหุ้นคืน ซึ่งหมายถึง กิจการกำลังทำให้นักลงทุน ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนั่นเอง..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.investopedia.com/ask/answers/08/negative-shareholder-equity.asp
-https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/thai/financial-statement/latest/balance
-https://finance.yahoo.com/quote/SBUX/balance-sheet?p=SBUX
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.