รู้จัก “UBE” ผู้นำธุรกิจเอทานอล แป้งมันออร์แกนิก ของคนไทย

รู้จัก “UBE” ผู้นำธุรกิจเอทานอล แป้งมันออร์แกนิก ของคนไทย

รู้จัก “UBE” ผู้นำธุรกิจเอทานอล แป้งมันออร์แกนิก ของคนไทย
UBE คือ หนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายเอทานอล ที่ใช้ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์
และยังเป็นผู้นำการผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิก รายใหญ่ของโลก
แล้ว UBE ผลักดันอุตสาหกรรมการเกษตรไทยในวันนี้ ให้เติบโตต่ออย่างไร ?
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติมได้ทาง Blockdit : https://www.blockdit.com/ube

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon