War of Talent หลายประเทศ กำลังทำ สงครามแย่งชิงคนเก่ง

War of Talent หลายประเทศ กำลังทำ สงครามแย่งชิงคนเก่ง

16 พ.ย. 2022
War of Talent หลายประเทศ กำลังทำ สงครามแย่งชิงคนเก่ง /โดย ลงทุนแมน
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้ประเทศเติบโตและก้าวหน้า
หนึ่งในนั้นต้องมี ทรัพยากรมนุษย์ รวมอยู่ด้วย
ปัจจุบันจึงทำให้หลายประเทศ พยายามที่จะรั้งคนเก่งเอาไว้ หรือกระทั่งดึงดูดคนเก่งเข้ามาในประเทศของตนเอง
โดยปรากฏการณ์นี้เรียกกันว่า “War of Talent”
หรือ “สงครามแย่งชิงคนเก่ง”
แล้วเรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
War of Talent สามารถแบ่งออกมาเป็น 2 แบบ คือ
- การพยายามดึงคนเก่งรายใหม่ให้เข้ามา
- การรักษาคนเก่งรายเดิมให้อยู่นานที่สุด
ต้องบอกว่า คำนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1997
โดย McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งในตอนนั้นบริษัทได้ทำการวิจัย โดยสอบถามหลายบริษัทว่า “ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรในอีก 20 ปีข้างหน้าคืออะไร”
ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ก็คือ “คนที่มีความสามารถ”
ที่คำตอบเป็นลักษณะนี้ก็เพราะว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และยุโรป
เมื่อคนในยุค Baby Boom ที่เกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือช่วงปี 1946-1964 เริ่มทยอยเกษียณอายุไป ขณะที่จำนวนประชากรเกิดใหม่ในหลายประเทศนั้นก็ลดลง
ประกอบกับหลายบริษัทก็ต้องการแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ซึ่งก็ทำให้เกิดความไม่สมดุล ระหว่างความต้องการแรงงาน และปริมาณแรงงาน ในตลาดแรงงานตามมา
เรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ระดับบริษัทเท่านั้น แต่ยังถือเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศอีกด้วย
ส่งผลให้รัฐบาลต่าง ๆ พยายามออกนโยบาย เพื่อดึงดูดคนเก่งเข้ามาในประเทศของตนเอง เช่น

- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ออกโปรแกรม “Top Talent Pass Scheme” เพื่อดึงดูดให้คนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก
รวมถึงผู้ที่มีรายได้ต่อปี ไม่ต่ำกว่า 11.7 ล้านบาท ให้เข้ามาทำงานในฮ่องกงได้ ผ่านมาตรการที่จูงใจทางภาษี และการอำนวยความสะดวกในการจ้างงาน
- สิงคโปร์ ออกโปรแกรม “Overseas Networks & Expertise Pass” หรือ ONE Pass โดยจะเปิดรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถสูง ให้เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ได้เป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ทั้งยังอนุญาตให้พาครอบครัวมาอาศัยในประเทศสิงคโปร์ได้ด้วย
โดยผู้ที่สมัครจะต้องมีฐานเงินเดือนอย่างน้อย 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 789,000 บาท หรือในกรณีที่รายได้ไม่ถึง แต่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในด้านศิลปะ และวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการหรือนักวิจัย ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกัน
- มาเลเซีย มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า “TalentCorp” ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง “Dynamic Talent Hub” ภายในประเทศ
โดยรัฐบาลมาเลเซียมีการออกมาตรการต่าง ๆ เช่น ให้ประโยชน์คนต่างชาติที่มีทักษะสูง โดยให้ถือวีซ่านานถึง 10 ปี ดึงคนเก่งที่ไปทำงานต่างประเทศกลับมาทำงานในประเทศ ให้นักเรียนทุนรัฐบาล กลับมาใช้ทุนในบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
สรุปแล้ว หลายประเทศนั้นให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก
นั่นก็เพราะว่า คนเก่งเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ถ้าประเทศไหน ไม่สามารถดึงดูดหรือรั้งคนเก่งให้ทำงาน หรืออาศัยในประเทศของตนเองได้

สุดท้ายแล้ว ก็อาจจะกลายเป็นประเทศล้าหลังที่ก้าวตามประเทศอื่นไม่ทัน..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://en.wikipedia.org/wiki/War_for_talent
-https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers
-https://www.usatoday.com/story/news/2022/09/02/what-years-gen-x-millennials-baby-boomers-gen-z/10303085002/
-https://th.hrnote.asia/personnel-management/220215-war-of-talent-and-talent-management/
-https://www.bangkokpost.com/world/2420893/hong-kong-rolls-out-measures-to-attract-new-talent
-https://www.livemint.com/news/world/singapore-one-pass-work-permit-check-eligibility-criteria-benefits-here-11662861331117.html
-https://www.talentcorp.com.my/about/about-us
-https://www.salika.co/2022/03/06/howto-bring-talents-develop-industrial-thailand/
© 2023 Longtunman. All rights reserved.