ด่วน ก.ล.ต. สั่งเอเชีย เวลท์ หยุดทำธุรกิจทุกประเภท

ด่วน ก.ล.ต. สั่งเอเชีย เวลท์ หยุดทำธุรกิจทุกประเภท

22 พ.ย. 2022
ด่วน ก.ล.ต. สั่งเอเชีย เวลท์ หยุดทำธุรกิจทุกประเภท
หลังจากไม่กี่วันก่อน ก.ล.ต. ได้ทำการสั่งปิด บล.เอเชีย เวลท์ ชั่วคราว เหตุเอาเงินลูกค้า ไปจ่ายค่าหุ้น MORE
มาวันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานว่า บล.เอเชีย เวลท์ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องได้ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องถูกระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากมีเงินกองทุน ต่ำกว่า “0” ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ
โดยมีรายละเอียดคือ
- ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
เว้นแต่เข้ากรณียกเว้นตามที่ประกาศกำหนด เช่น เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ เพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย
- ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่ทำเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- โอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีเงินสด และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังโบรกเกอร์รายอื่น ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
- แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องข้างต้นทันที และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการ ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น..
จริง ๆ เอเชีย เวลท์ ยังมีธุรกิจอื่นอีกที่ไม่ใช่เพียงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น งานวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ธุรกิจเหล่านี้ก็อาจต้องถูกปิดไปด้วยจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าผลกระทบจากหุ้น MORE จะมีให้เห็นอีกมากน้อยขนาดไหน
สำหรับความเคลื่อนไหวของหุ้น MORE ร่วงติดฟลอร์ 4 วันติดต่อกัน
ล่าสุด ยังมีการตั้งขายที่ราคาฟลอร์อีก 500 ล้านหุ้น แต่ขายไม่ออก..
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.