รู้จัก AstraZeneca องค์กรที่ดูแลสุขภาพคนไทยมานานกว่า 40 ปี

รู้จัก AstraZeneca องค์กรที่ดูแลสุขภาพคนไทยมานานกว่า 40 ปี

29 พ.ย. 2022
รู้จัก AstraZeneca องค์กรที่ดูแลสุขภาพคนไทยมานานกว่า 40 ปี
AstraZeneca x ลงทุนแมน
ถ้าพูดถึง AstraZeneca หลายคนคงนึกถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19
แต่รู้หรือไม่ว่า จริง ๆ แล้ว AstraZeneca เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปีแล้ว
AstraZeneca คิดค้น พัฒนา จำหน่ายยา และวัคซีนโรคสำคัญ ๆ เช่น กลุ่มยาโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคไต, โรคระบบทางเดินหายใจ
ที่สำคัญ นอกเหนือจากเรื่องของยาแล้ว AstraZeneca ยังสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพคนไทย ผ่านนวัตกรรมและการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย
สงสัยไหมว่า ทำไม AstraZeneca ถึงให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนไทย ?
แล้วแคมเปญล่าสุด “Making Health Happen” เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนไทยอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง..
โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคระบบทางเดินหายใจ
รู้หรือไม่ว่า แม้จะมีอาการ หรือเกิดขึ้นกับอวัยวะที่ต่างกัน
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ โรคดังกล่าวเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases)
ที่เกิดได้ทั้งจากพันธุกรรม รวมทั้งพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนเรา
และสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือ หากตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก็มีโอกาสรักษาให้หายได้..
จุดนี้เองคือ สิ่งที่ AstraZeneca มองเห็น และผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ มากมาย
เพราะนอกจากเรื่องของยาและวัคซีนแล้ว การสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ก็สำคัญไม่แพ้กัน
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจว่าโรคเหล่านี้ป้องกันอย่างไร และหากตรวจพบไว จะสามารถรักษาให้หายได้
นอกเหนือไปจากเรื่องนวัตกรรม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
การดำเนินธุรกิจของ AstraZeneca ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ESG บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตั้งแต่ก่อนที่เทรนด์ ESG จะมาเป็นกระแสในช่วงนี้อีกด้วย
ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมตลอด 40 ปีที่ผ่านมา AstraZeneca จึงร่วมมือกับพันธมิตร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขในประเทศไทยอย่างจริงจัง
ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ เช่น
- Hug Your Heart โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ
- โครงการ SEARCH หรือ Screening EArly Renal Complications in High-risk patients
โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ด้วยการตรวจหาระดับอัลบูมินในปัสสาวะ
- Healthy Lung Thailand โครงการสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง
การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนการเข้าถึงการวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด
- ตรวจไว สู้ภัยมะเร็งปอด นำนวัตกรรม AI มาช่วยในการตรวจหาโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น
- Young Health Programme มุ่งเน้นการปลูกฝังองค์ความรู้ การดูแลสุขภาพให้กับเยาวชน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รู้หรือไม่ว่า โรค NCDs กำลังเกิดกับคนไทยมากขึ้น..
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า โรค NCDs เป็นหนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนไทย
คิดเป็น 74% ของการเสียชีวิตทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังประมาณการว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCDs สูงกว่า 1,000 คนต่อวัน เลยทีเดียว
ด้วยเหตุนี้ ในปี 2565 นี้ AstraZeneca จึงเปิดตัวแคมเปญ “Making Health Happen” ขึ้นในประเทศไทย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย
- ประชาชน หรือ People
ค้นคว้า คิดค้นนวัตกรรมยา และโซลูชันต่าง ๆ ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย
รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ถึงการป้องกันและดูแลรักษาโรค และปัญหาสุขภาพ
- ชุมชน หรือ Society
ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชน
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรม และบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น
- โลก หรือ Planet
เช่น โครงการด้านความยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ หรือ Ambition Zero Carbon
ที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตลงให้ได้ 98% ภายในปี 2569
ถึงตรงนี้คงเห็นแล้วว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้ AstraZeneca ทำธุรกิจในไทย มานานกว่า 40 ปี
คงไม่ใช่แค่การพัฒนา และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีน..
แต่เป็นการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ มาพัฒนา และดูแลสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน
ผ่านการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับคนไทย ส่งเสริมแนวทางการป้องกันตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และการเข้าถึงการรักษา
ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อจะเป็นหนึ่งแรงสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยอย่างแท้จริง
ที่เหลือคงเป็นหน้าที่ของคนไทยแล้วว่า เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไร..
© 2022 Longtunman. All rights reserved.