กลยุทธ์สร้าง New S-Curve ของ ITEL คืออะไร ?

กลยุทธ์สร้าง New S-Curve ของ ITEL คืออะไร ?

30 ธ.ค. 2022
เพียง 5 ปี หลังจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ITEL หรือ Interlink Telecom ก็ก้าวมาเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ผู้ให้บริการติดตั้งโครงข่าย
และผู้ให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูล ยักษ์ใหญ่ในไทย ได้สำเร็จ
แล้วเส้นทางสร้าง New S-Curve ของ ITEL ในปีนี้ จะเป็นอย่างไร ?
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติมได้ทาง Blockdit : https://www.blockdit.com/interlinktelecom
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.