​​กลับมาอีกครั้ง สำหรับโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้ CP ALL

​​กลับมาอีกครั้ง สำหรับโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้ CP ALL

30 ม.ค. 2023
CP ALL x ลงทุนแมน
​​กลับมาอีกครั้ง สำหรับโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้ CP ALL
“ซีพี ออลล์” เตรียมออกหุ้นกู้ 3 รุ่น เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน)
อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [2.95-4.35]% ต่อปี อันดับเครดิต A+ คาดเปิดจองซื้อ 20-22 ก.พ. 66
นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ลงทุน เมื่อบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จะออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน)โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
หุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายครั้งนี้มีจำนวน 3 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นอายุ 4 ปี 7 ปี และ 12 ปี
อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.95 - 3.10% ต่อปี
อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55 - 3.75% ต่อปี และ
อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20 - 4.35% ต่อปี โดยบริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 7
หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ที่บอกว่าเป็นโอกาสดีของผู้ลงทุน เพราะธุรกิจของ CP ALL อยู่ในกระแสการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยได้รับแรงหนุนจากธีมเปิดประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
ในขณะที่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็เติบโตโดดเด่น ล่าสุด ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 627,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 10,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566
“ซีพี ออลล์” เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักในการบริหารร้านสะดวกซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ภายใต้ แบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2565 มีสาขาเปิดให้บริการมากกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ และในปี 2566 มีเป้าหมายจะเปิดเพิ่มอีก 700 สาขา รวมถึงจะเปิดสาขาในต่างประเทศเพิ่มเติมทั้งในประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว
ซีพี ออลล์ ให้บริการทั้งผ่านหน้าร้าน ผสมผสานช่องทาง Omni-Channel ทั้งการให้บริการผ่านออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) ที่เน้นแนวคิด สะดวก ครบ จบที่เดียว รวมถึงบริการเดลิเวอรี่ของ ‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ (7Delivery) ที่จัดส่งสินค้าถึงบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคอีกด้วย
ในด้านของความยั่งยืน ซีพี ออลล์ ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2017-2022) และกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2018-2022) นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรเดียวของประเทศไทยในกลุ่มดัชนี DJSI World ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันการเป็น "องค์กรแห่งความยั่งยืนระดับโลก" ซึ่งมาจากการให้ความสำคัญกับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา
สำหรับผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ ซีพี ออลล์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ได้อีก 1 ช่องทาง)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน KMA ได้อีก 1 ช่องทาง)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY ได้อีก 1 ช่องทาง)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-165-5555
* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นTrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.