สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีหนี้ 1,000,000,000,000,000 บาท

สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีหนี้ 1,000,000,000,000,000 บาท

สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีหนี้ 1,000,000,000,000,000 บาท /โดย ลงทุนแมน
ตัวเลขนี้อ่านว่า “หนึ่งพันล้านล้านบาท” โดยเป็นตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ จนต้องมีการขอขยายเพดานหนี้เพิ่มเติม
ที่น่าสนใจคือ หนี้สาธารณะดังกล่าว มีสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกา สูงถึง 120% ในขณะที่ไทย มีสัดส่วนต่อ GDP ราว ๆ 60% เท่านั้น
ทำไมสหรัฐอเมริกา ถึงสามารถก่อหนี้ได้สูงถึง 1,000 ล้านล้านบาท และมากกว่า GDP ของประเทศ
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
โดยปกติแล้ว รัฐบาลส่วนใหญ่จะมีการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี ถ้าปีไหนรัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แปลว่า รัฐบาลจัดทำงบประมาณขาดดุล
แนวทางของรัฐบาลมี 2 วิธีในการหาเงินมาใช้จ่าย
ทางเลือกแรกคือ การเก็บภาษีเพิ่ม แต่วิธีนี้รัฐบาลส่วนมากไม่ค่อยใช้ เนื่องจากการเพิ่มภาษีจะเป็นการลดกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ
ดังนั้น ทางเลือกที่สองคือ วิธีการกู้ยืมเงินของรัฐบาลจึงเกิดขึ้น โดยการก่อหนี้สาธารณะ
การก่อหนี้สาธารณะ อาจเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว โดยที่แหล่งเงินกู้นั้น อาจมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการขายหลักทรัพย์ของรัฐบาล เช่น
ตั๋วเงินคลัง ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี
พันธบัตรรัฐบาล ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมระยะยาวเกิน 1 ปี
ในส่วนของสหรัฐอเมริกา หนี้จำนวนมหาศาลของประเทศนั้น มักพอกพูนมาจากนโยบายใหญ่ ๆ อย่างเช่น
- การทำสงครามในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในอิรักและอัฟกานิสถาน
- นโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข ในสมัยประธานาธิบดี Barack Obama
- งบประมาณช่วยเหลือในวิกฤติเศรษฐกิจแต่ละครั้ง
โดยเฉพาะ งบของกระทรวงกลาโหมในแต่ละปี ที่มากกว่างบประมาณของประเทศไทยทั้งประเทศ 7 ถึง 8 เท่า
ทั้งหมดนี้ สะท้อนไปยังอัตราหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้นจาก 55% ของ GDP หรือ 186 ล้านล้านบาท ในปี 2000
เพิ่มเป็น 120% ของ GDP หรือ 1,012 ล้านล้านบาท ในปี 2022
จะเห็นว่า ตัวเลขหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ซึ่งนอกจากจำนวนหนี้จะไม่ลดลงแล้ว ยังมีการก่อหนี้เพิ่ม ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งปัจจุบัน ตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 1,029 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่าเพดานหนี้ที่กำหนดไว้ จนต้องมีการขอขยายเพดานหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้
แล้วทำไม สหรัฐอเมริกา ถึงสามารถก่อหนี้ได้มากมาย
อีกทั้งยังสะสมและเพิ่มขึ้น จนถึงหลักพันล้านล้านบาทได้
คำตอบของคำถามนี้ คือ สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลก
คำว่า แข็งแกร่ง ได้มาจากการเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และครองแชมป์มาตั้งแต่ปี 1920 หรือมากกว่า 100 ปีมาแล้ว โดยไม่มีใครสามารถโค่นลงได้
ซึ่งตัวเลขขนาดเศรษฐกิจและสถิติที่ยาวนานนี้ ทำให้เจ้าหนี้ทั่วโลกต่างเชื่อมั่นว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกา จะสามารถเก็บภาษี หรือก็คือมีรายได้มากพอ ที่จะชดใช้หนี้ได้ตามกำหนดเวลา
อีกทั้งการที่เจ้าหนี้ ต่างปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อย่างต่อเนื่อง จนตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง 120%
ก็เพราะ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เติบโตมาตลอดเวลา และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปในอนาคต
ทำให้ถึงแม้ปริมาณหนี้จะเพิ่มขึ้น แต่เจ้าหนี้ต่างก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จะยังคงเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ รัฐบาลก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้คืนได้อยู่ดี
หากพูดให้เห็นภาพ การก่อหนี้ในกรณีนี้
ก็ไม่ต่างจากการขอสินเชื่อของธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป
ที่หากตรวจเช็กประวัติทางการเงินแล้วขาวสะอาด ไม่เคยเบี้ยวหนี้ ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี ก็จะได้รับความน่าเชื่อถือ หรือมีเครดิตที่ดี
ซึ่งเครดิตที่ดีนี้ ก็ทำให้เราขอกู้ได้ง่ายขึ้น มากขึ้น และนานขึ้น แม้ว่าหนี้เก่าจะยังใช้คืนไม่หมดก็ตาม..
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
ประเทศญี่ปุ่น คือประเทศที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มากที่สุดในโลก โดยมีสัดส่วนสูงถึง 261% และเจ้าหนี้ที่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นกว่าครึ่งหนึ่ง ก็คือ BOJ หรือธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่น นั่นเอง..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.statista.com/statistics/187867/public-debt-of-the-united-states-since-1990/
-https://fiscaldata.treasury.gov/americas-finance-guide/national-debt/
-https://www.imf.org/external/datamapper/profile/JPN
-https://fiscaldata.treasury.gov/americas-finance-guide/national-debt/#the-debt-ceiling
-https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-markets-financial-institutions-and-fiscal-service/debt-limit
-https://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding
-https://marketrealist.com/2018/01/why-is-us-debt-so-high/
-https://www.pdmo.go.th/th/faq-debt

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon