สินมั่นคงขาดทุน 33,000 ล้าน อาจถูกเพิกถอน จากตลาดหุ้น

สินมั่นคงขาดทุน 33,000 ล้าน อาจถูกเพิกถอน จากตลาดหุ้น

สินมั่นคงขาดทุน 33,000 ล้าน อาจถูกเพิกถอน จากตลาดหุ้น
วันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมาย “SP” กับหุ้นบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK หลังจากบริษัทได้รายงานผลประกอบการ
ผลประกอบการ บริษัทสินมั่นคง ปี 2565
รายได้ 8,239 ล้านบาท
ขาดทุน 32,759 ล้านบาท
สาเหตุสำคัญที่ขาดทุนหนัก เป็นผลมาจาก SMK มีค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนโควิด เจอ จ่าย จบ สูงถึง 32,919 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ ล่าสุดอยู่ที่ -30,488 ล้านบาท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2565 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
จึงทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย SP และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำลังพิจารณาว่า SMK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่า น้อยกว่าศูนย์ หรือไม่ โดยจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 7 วัน หรือก็คือ 3 มีนาคม ที่จะถึงนี้..

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon