Deloitte ในปักกิ่ง ถูกสั่งปิด 3 เดือน ปรับ 1,000 ล้าน

Deloitte ในปักกิ่ง ถูกสั่งปิด 3 เดือน ปรับ 1,000 ล้าน

17 มี.ค. 2023
Deloitte ในปักกิ่ง ถูกสั่งปิด 3 เดือน ปรับ 1,000 ล้าน /โดย ลงทุนแมน
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า กระทรวงการคลังจีน สั่งปิด Deloitte 1 ใน 4 บริษัทผู้สอบบัญชียักษ์ใหญ่ของโลก สาขาปักกิ่ง ลง
เนื่องจากพบว่า Deloitte ไม่สามารถประเมินคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัท China Huarong ได้
แล้ว China Huarong คือใคร ?
บริษัทแห่งนี้ เป็นรัฐวิสาหกิจจีน ที่คอยบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ และก็เป็น 1 ใน 4 บริษัท ที่รัฐบาลจีนก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 1999 เพื่อรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย หรือต้มยำกุ้งในบ้านเรา
ปัจจุบัน China Huarong มี 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
- จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
- บริการทางการเงิน
- จัดการสินทรัพย์และการลงทุน
โดยกระทรวงการคลังจีน บอกว่า China Huarong บกพร่องในด้านการกำกับดูแลภายใน รวมถึงล้มเหลวในด้านการควบคุมความเสี่ยง
ในขณะที่ตัวบริษัทเอง ก็มีปัญหาไม่สามารถเผยแพร่งบการเงินได้ทันในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงมีการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐมาก่อนหน้านี้
เรื่องดังกล่าวจึงลามไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่าง Deloitte ที่โดนกล่าวโทษไปด้วยว่ามีข้อบกพร่องในการตรวจสอบบัญชีอย่างรุนแรง กับ China Huarong ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2019 เนื่องจาก
- ล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์อ้างอิงของ China Huarong อย่างเหมาะสม
- เพิกเฉยต่อการอนุมัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการลงทุน
โดยทั้งคู่ ถูกสั่งปรับ และผู้สอบบัญชีอย่าง Deloitte ถูกสั่งให้ปิดตัวลง เป็นระยะเวลา 3 เดือน และถูกปรับราว 1,000 ล้านบาท..
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.