ประกันสังคม นักลงทุนรายใหญ่ ในตลาดหุ้นไทย

ประกันสังคม นักลงทุนรายใหญ่ ในตลาดหุ้นไทย

ประกันสังคม นักลงทุนรายใหญ่ ในตลาดหุ้นไทย /โดย ลงทุนแมน
มนุษย์เงินเดือนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า “ประกันสังคม” กันเป็นอย่างดี เพราะเงินเดือน 5% ของเรา หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บาท จะถูกหักออกไปอยู่ในหน่วยงานนี้
วันนี้เรามาดูกันว่า เงินของเราที่ถูกหักออกไปนั้น ถูกนำไปทำอะไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ก่อนอื่นต้องบอกว่า เงินประกันสังคมที่ถูกหักไปนั้น เรียกว่า เงินสมทบ
นอกเหนือจากเงินที่หักจากเงินเดือนของเราแล้ว ยังมีเงินที่มาจากบริษัทที่เราทำงาน รวมทั้งรัฐบาลด้วย
สำหรับในส่วนของเรา ที่ถูกหักจากเงินเดือน เดือนละ 5% โดยสูงสุดไม่เกิน 750 บาท จะถูกแบ่งออกเป็น
- 75 บาท
ใช้ประกันการว่างงาน คือถ้าเราว่างงานเมื่อไร ก็สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างที่หางานใหม่ได้ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะไม่ได้คืน
- 225 บาท
สำรองไว้สำหรับการดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ เงินส่วนนี้ก็จะไม่ได้คืนเช่นกัน
- 450 บาท
เป็นเงินออม ซึ่งเงินส่วนนี้ จะต่างจากเงิน 2 ก้อนแรก เพราะเป็นเงินที่เราจะได้รับคืน
จะเห็นได้ว่า เงินก้อนที่ใหญ่ที่สุด ราว 60% คือ “เงินออม”
โดยเงินก้อนนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับคืน เมื่ออายุครบ 55 ปี ซึ่งหลายคนก็คงคุ้นเคยกันมาแล้วว่า ถ้าเราส่งเงินเข้าประกันสังคม
- ไม่ครบ 180 เดือน หรือไม่ถึง 15 ปี จะได้รับเป็นเงินก้อน หรือเงินบำเหน็จ
- ครบ 180 เดือนขึ้นไป หรือ 15 ปี จะได้รับเป็นเงินรายเดือน หรือเงินบำนาญ
คำถามคือ เงินออมของเราในช่วงระหว่างที่เราจ่ายเข้าไป ในทุก ๆ เดือน ถูกนำไปทำอะไร ?
คำตอบก็คือ จะถูกนำไปลงทุน ผ่านกองทุนประกันสังคม หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Social Security Fund”
ก็ต้องบอกว่า กองทุนประกันสังคมนั้น นับเป็นนักลงทุนสถาบันเบอร์ต้น ๆ ของไทยเลยทีเดียว
เนื่องจากมีการเข้าไปถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทไทยขนาดใหญ่หลายแห่ง กระจายไปในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น
- หุ้น บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC
ถืออยู่ 53.9 ล้านหุ้น มูลค่า 16,990 ล้านบาท
- หุ้น บมจ.ปตท. หรือ PTT
ถืออยู่ 503.3 ล้านหุ้น มูลค่า 15,700 ล้านบาท
- หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC
ถืออยู่ 58.4 ล้านหุ้น มูลค่า 12,200 ล้านบาท
- หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT
ถืออยู่ 166.1 ล้านหุ้น มูลค่า 11,915 ล้านบาท
- หุ้น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS
ถืออยู่ 348.4 ล้านหุ้น มูลค่า 10,500 ล้านบาท
- หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์ หรือ CPALL
ถืออยู่ 155.0 ล้านหุ้น มูลค่า 9,500 ล้านบาท
- หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL
ถืออยู่ 50.9 ล้านหุ้น มูลค่า 7,800 ล้านบาท
ซึ่งหุ้นหลายตัวที่กองทุนประกันสังคมเข้าไปถือ ส่วนมากก็จะติดอยู่ในรายชื่อ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของหลายบริษัท
ทีนี้เราลองมาดูสถิติที่น่าสนใจของ กองทุนประกันสังคม สิ้นปี 2565 ว่าเป็นอย่างไร ?
- เงินลงทุนสะสม มีจำนวน 2,271,818 ล้านบาท โดยแบ่ง 64% เป็นเงินสมทบสุทธิ และ 36% เป็นผลประโยชน์สะสมจากการลงทุน
- เงินลงทุนสะสมทั้งหมด เป็นการลงทุนในประเทศ 79% และการลงทุนในต่างประเทศ 21%
- เงินลงทุนสะสมทั้งหมด มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 76% และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 24%
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนของคณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดให้กองทุนต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า 60% และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกิน 24%
แล้วผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ปี 2563 ผลตอบแทนการลงทุน 59,188 ล้านบาท
ปี 2564 ผลตอบแทนการลงทุน 62,927 ล้านบาท
ปี 2565 ผลตอบแทนการลงทุน 73,551 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ต้องบอกว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้รายจ่ายของกองทุนนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในขณะที่อีกมุมหนึ่ง อัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลง ส่งผลให้อัตราการเข้าสู่กำลังแรงงานในอนาคตนั้นมีแนวโน้มลดลง แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม ก็จะน้อยลงตามไปด้วย
เรื่องดังกล่าว ก็เป็นความท้าทายของ ประกันสังคม ไม่น้อย เลยทีเดียว..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.krungsri.com/th/krungsri-the-coach/life/good-life/social-security-privileges-33
-https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/28f5b0d373c459358b943341aaa078e9.pdf
-https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/6f202791164fdc19a06e9f8274505304.pdf
-https://www.set.or.th/th/home
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon