ช.การช่าง เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3-10 ปี* ดอกเบี้ย 3.00 - 4.15% ต่อปี ขายผู้ลงทุนทั่วไป อันดับเครดิต A- ชูแบ็คล็อกปีนี้สูงเป็นประวัติการณ์ คาดวันเสนอขาย 22-24 พ.ค. 66 ผ่าน ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงไทย

ช.การช่าง เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3-10 ปี* ดอกเบี้ย 3.00 - 4.15% ต่อปี ขายผู้ลงทุนทั่วไป อันดับเครดิต A- ชูแบ็คล็อกปีนี้สูงเป็นประวัติการณ์ คาดวันเสนอขาย 22-24 พ.ค. 66 ผ่าน ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงไทย

2 พ.ค. 2023
CK X ลงทุนแมน
ประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ ยังเป็นประเทศที่ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ขนส่ง และสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น บริษัทที่มีความสามารถในด้านการก่อสร้างและรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน (ซึ่งมีอยู่ไม่กี่บริษัทในประเทศไทย) จึงมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เรากำลังกล่าวถึง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (มาร์เก็ต แคป) ใหญ่ที่สุดในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
และเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จึงได้เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 4 ชุด คือ อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี มีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.00-3.30]% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.20-3.50]% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.60-3.80]% ต่อปี และ
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.00-4.15]% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยดอกเบี้ยที่แน่นอนทั้ง 4 ชุด จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 มีเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 แบงก์ใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย
ทีนี้มาดูเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และของบริษัท ซึ่งเป็นตัวสะท้อนความเสี่ยงในการลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับไว้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยหุ้นกู้ได้เรทติ้ง “A-” แนวโน้ม “คงที่” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร สะท้อนสถานะของ ช.การช่าง ในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการรับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการที่มีความซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงโอกาสในการเติบโตจากมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ
สำหรับธุรกิจของ ช.การช่าง ปัจจุบันดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน ถนน ทางด่วน สะพาน พลังงาน ระบบน้ำและท่าเรือ และธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ด้วยการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ รวมถึงบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ในสัดส่วน 33.37% บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำเสีย ในสัดส่วน 19.40% และถือหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในสัดส่วน 30.00% (ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ในปี 2566 นี้ มีโครงการที่รอลงนามหลายโครงการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 98,000 ล้านบาท งานซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้าสายสีม่วง (ฉลองรัชธรรม) และสายสีน้ำเงิน (เฉลิมรัชมงคล) มูลค่า 1,630 ล้านบาท และ งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน 3 มูลค่า 800 ล้านบาท
เมื่อรวมกับปริมาณงานในมือ (Backlog) ณ สิ้นปี 2565 ที่ผ่านมาที่มี 55,867 ล้านบาท จะทำให้ Backlog ณ ช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ของ ช.การช่าง เร่งตัวทะลุกว่า 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก มูลค่า 109,216 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาได้ปลายปี 2566
ดังนั้น Backlog ของ ช.การช่าง ในปี 2566 นี้ จะสูงเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งจะช่วยให้รายได้ของบริษัทเติบโตในช่วง 3 ปีข้างหน้า
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ช.การช่าง สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ติดต่อได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=521030&SD=2205256624052566
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.