ปูนบัวโกกรีน ทำให้ปูนซีเมนต์รักษ์โลก ได้อย่างไร

ปูนบัวโกกรีน ทำให้ปูนซีเมนต์รักษ์โลก ได้อย่างไร

4 พ.ค. 2023
ปูนบัวโกกรีน ทำให้ปูนซีเมนต์รักษ์โลก ได้อย่างไร
ลงทุนแมน x ปูนดอกบัว
ปูนดอกบัว หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของไทย ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีส่วนสำคัญในการลดโลกร้อน
ปูนดอกบัว เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ปูนซีเมนต์ ถือเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะอยู่คู่อารยธรรมของมนุษย์มานับพันปี และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ถนน สะพาน อุโมงค์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
ในขณะที่ภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบ และทวีความรุนแรงไปทั่วโลก
“แบรนด์ปูนดอกบัว” ผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย มา
กว่า 33 ปี และกำลังก้าวสู่ปีที่ 34 อย่างแข็งแกร่ง
มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยโฟกัสตั้งแต่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ใช้นวัตกรรมใหม่ที่ลดการปล่อย CO₂ และมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน ผ่านกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า “ปูนบัวโกกรีน” ปูนซีเมนต์รักษ์โลก
ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือและสนับสนุนเป้าหมายสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในปี 2566 และสอดคล้องต่อนโยบายของประเทศ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593 และปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608
โดยเริ่มจาก..
- Go Green Products Innovation นวัตกรรมสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า
คือ การคิดค้นปูนซีเมนต์ที่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า “Go Green” ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตทุก
ขั้นตอน
ที่น่าสนใจคือ ปูนซีเมนต์โกกรีนใหม่ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้ 5-6 ต้น ต่อการใช้ปูนซีเมนต์ 1 ตัน
- Waste Heat Recovery
โรงงานผลิตปูนดอกบัว โดยปูนซีเมนต์เอเซีย จะใช้พลังงานหมุนเวียน และเป็นพลังงานสะอาดในทุกกระบวนการการผลิต อย่างเช่น โรงไฟฟ้าลมร้อน ที่นำความร้อนที่เกิดจากการผลิตปูนซีเมนต์มาผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยมีหลักการคือ นำความร้อนที่ได้จากกระบวนการผลิตไปต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำ แล้วนำพลังงานจากไอน้ำไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 120 ล้านหน่วยต่อปี โดยไม่มีการปล่อย CO₂ เข้าสู่บรรยากาศ
- Alternative Fuels
เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเลือก
โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตซึ่งช่วยลดการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรที่เป็นต้นเหตุของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ รวมถึงปัญหาฝุ่นควันที่ปกคลุมในหลายจังหวัดของประเทศไทย
และนอกจากกระบวนการผลิตแล้วปูนดอกบัว ยังร่วมรณรงค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
- Change to Eco-Lifestyle
· สนับสนุนให้พนักงาน ชุมชน และคู่ค้าของบริษัท ใช้ ”ถุงผ้า” แทน “ถุงพลาสติก”
· จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยการนำขยะมารีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

- Community Education Support
สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและโรงเรียนในชุมชนเป็นประจำทุกปี โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
จะเห็นว่า ทุกโครงการของแคมเปญปูนบัวโกกรีน ไม่ได้ทำเพียงแค่จุดใดจุดหนึ่ง แต่ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
นอกเหนือจากนั้น ปูนดอกบัว ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
เช่น Mobile Solutions Service หรือเรียกกัน ง่ายๆ ว่า Mobile Lab เป็นการให้บริการรถโมบายแล็ปล่าสุดจากปูนดอกบัว แล็ปทางวิศวกรรมการก่อสร้างเคลื่อนที่ให้บริการออนดีมานนอกสถานที่
ได้ทั่วประเทศ
โดยภายในบรรจุเครื่องมือที่ทันสมัยในการวัดค่าทางเทคนิควิศวกรรม มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคจากปูนดอกบัวในการปฏิบัติการร่วมกับลูกค้า วิเคราะห์และพัฒนาผลลัพธ์ของงานปูนและคอนกรีตอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ต้องการโซลูชั่นภายในเวลาอันรวดเร็ว
ทั้งหมดนี้ เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของปูนดอกบัวได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจเท่านั้น
แต่ยังมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญในความปลอดภัยของสุขภาพและการทำงาน การเป็นมิตรกับชุมชน และการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
และยังเป็นการยืนยันว่า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
เป็น อุตสาหกรรมสีเขียว มีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน
เหมือนอย่างที่ ปูนดอกบัว กำลังทำได้ เช่นกัน..
Reference
-เอกสารประชาสัมพันธ์ ปูนดอกบัว
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.