ขายไฟคืนการไฟฟ้า ราคาเดียวกับที่ใช้ นโยบายก้าวไกล จะกระทบอะไรบ้าง ?

ขายไฟคืนการไฟฟ้า ราคาเดียวกับที่ใช้ นโยบายก้าวไกล จะกระทบอะไรบ้าง ?

ขายไฟคืนการไฟฟ้า ราคาเดียวกับที่ใช้ นโยบายก้าวไกล จะกระทบอะไรบ้าง ? /โดย ลงทุนแมน
หากพรรคก้าวไกล จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ หนึ่งในนโยบายของพรรค ที่จะช่วยให้ค่าไฟถูกลง ก็คือ การปลดล็อกให้ประชาชนทุกบ้านติดแผงโซลาร์เซลล์ และเปิดโอกาสให้เรา ขายไฟฟ้าส่วนเกิน กลับคืนให้ภาครัฐได้
โดยจะคิดค่าไฟฟ้า ด้วยระบบ Net Metering หรือแบบมิเตอร์ไฟหมุนกลับได้
แล้วระบบ Net Metering เป็นอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ทุกวันนี้ เราเสียค่าไฟ หน่วยละ 4.77 บาท
แต่หากว่าเราติดโซลาร์เซลล์ แล้วขายคืนให้การไฟฟ้า
เราจะขายคืนได้หน่วยละ 2.20 บาท
สมมติว่า 1 เดือน เราใช้ไฟทั้งหมด 100 หน่วย
และขายไฟจากโซลาร์เซลล์ ได้ 100 หน่วย
คิดเป็นตัวเลขกลม ๆ แบบไม่รวมค่าบริการ และ VAT
เราจะเสียค่าไฟ (4.77 x 100) - (2.20 x 100)
หรือเท่ากับ 257 บาท
วิธีคิดแบบนี้ จะเรียกว่า “Net Billing”
หรือก็คือ รายจ่ายสุทธิ ลบ รายรับสุทธิ
ทีนี้ มาทำความรู้จักกับระบบ “Net Metering” กันบ้าง
พื้นฐานแรกของ Net Metering ก็คือ ราคาต่อหน่วยของ การซื้อไฟจากการไฟฟ้า และการขายไฟคืนให้การไฟฟ้า ต้องเท่ากัน
และเมื่อราคาซื้อเท่ากับราคาขายแล้ว การคิดค่าไฟฟ้า ก็แค่เอา จำนวนหน่วยที่ใช้ไฟ ลบ จำนวนหน่วยที่ขายไฟ นั่นเอง..
จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.77 บาท
แปลว่า เราจะเสียค่าไฟ (100 - 100) x 4.77 หรือ 0 บาท
ซึ่งแนวคิดนี้ ก็ไม่ต่างกับการที่มิเตอร์ไฟของเราจะสามารถหมุนย้อนกลับได้ เมื่อเราขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้า
หรือจำง่าย ๆ ว่า “ใช้หมุนไป ขายหมุนกลับ”
แล้วเรื่องนี้ จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ?
อันดับแรกเลยคือ เราจะจ่ายค่าไฟถูกลง ถ้าเราติดโซลาร์เซลล์ เพราะจะขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้ในราคาสูงขึ้น
เมื่อขายไฟคืนได้ในราคาสูงขึ้น ก็ทำให้ถึงจุดคุ้มทุนในการลงทุนติดโซลาร์เซลล์เร็วขึ้นด้วย
และต่อมา เมื่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์กลายเป็นกระแสหลัก ก็น่าจะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนามากขึ้น ทั้งคุณภาพดีขึ้น, มีตัวเลือกมากขึ้น, มีราคาถูกลง รวมถึงยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ซึ่งถ้านโยบายนี้สามารถทำได้จริง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ยกเว้นการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่น่าจะมีรายได้ลดลง เพราะขายไฟฟ้าให้ประชาชนได้น้อยลง
และจะกระทบต่อรายได้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ขายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมไปถึงผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ก็จะมีรายได้ลดลงเช่นกัน..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://election66.moveforwardparty.org/policy/detail/policy_166
-https://www.energysage.com/solar/solar-101/net-metering/
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon