เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จะกระทบเศรษฐกิจ ทั่วประเทศไทย

เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จะกระทบเศรษฐกิจ ทั่วประเทศไทย

27 พ.ค. 2023
เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จะกระทบเศรษฐกิจ ทั่วประเทศไทย /โดย ลงทุนแมน
หนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรคก้าวไกล ก็คือ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
นโยบายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และก็น่าจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
แล้วการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในมุมไหนบ้าง ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ก่อนอื่น ก็ต้องบอกว่ารูปแบบการบริหารประเทศของไทย มีทั้งหมด 3 ระดับด้วยกัน แบ่งออกเป็น
- ส่วนกลาง เช่น กระทรวง
- ส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัด อำเภอ
- ส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. อบจ.
โดยทั้ง 3 ระดับนี้ ก็จะดูแบบบนลงล่าง เริ่มจากส่วนกลางจะส่งคนที่แต่งตั้ง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ไปดูแลส่วนภูมิภาค ตามพื้นที่ต่าง ๆ
และให้ส่วนท้องถิ่นทำงานอิสระ โดยมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ แต่จะมีพี่เลี้ยงอย่างส่วนภูมิภาค และส่วนกลางคอยดูแลและให้คำแนะนำ
จากตรงนี้เอง นโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ของแต่ละจังหวัดเลยถูกพูดถึงกัน เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะไม่ได้มาจากการแต่งตั้ง แต่มาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่จริง ๆ
คำถามที่ตามมาเลยก็คือเรื่องนี้
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร ?
ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทย มีมูลค่าราว 17 ล้านล้านบาท โดย 1 ใน 3 ของทั้งหมด มาจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากกรุงเทพมหานคร
สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยกระจุกตัวสูง หรือเรียกได้ว่า เป็นเมืองโตเดี่ยว อย่างแท้จริง
สาเหตุสำคัญ ที่โครงสร้างเศรษฐกิจบ้านเราเป็นแบบนี้ ก็เพราะว่า กรุงเทพฯ มีทั้งหน่วยงานราชการ และเป็นที่ตั้งของบริษัทขนาดใหญ่ เม็ดเงินส่วนใหญ่เลยหมุนเวียนที่นี่
โดยกรุงเทพฯ เป็นการบริหารแบบส่วนท้องถิ่น ที่มีงบประมาณของตัวเอง และได้เงินเพิ่มเติมจากรัฐบาล ทำให้มีความคล่องตัวในการพัฒนาพื้นที่
แต่ในพื้นที่จังหวัดอื่น ต้องรอเงินจากส่วนกลางมาทำงาน และท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ก็จำเป็นต้องพึ่งพาเงินจากส่วนกลางมากถึง 90%
แต่ละจังหวัดจึงไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะเงินส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการซ่อมถนน แสงสว่าง หรืองานทั่วไป
จริง ๆ แล้ว ประเทศไทย ก็มีหลายจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เช่น ชุมพรและจันทบุรี ที่โดดเด่นด้านเกษตรกรรม สมุทรสาคร ที่เด่นด้านอุตสาหกรรม หรือภูเก็ต ที่เด่นด้านการท่องเที่ยว
แม้จังหวัดเหล่านี้ จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่าแสนล้านบาท
แต่เงินในการพัฒนาพื้นที่ ส่วนใหญ่ยังต้องรอเงินจากส่วนกลางที่แบ่งมาให้ เพราะเงินภาษีที่เก็บได้ส่วนใหญ่ ก็ถูกส่งกลับไปที่ส่วนกลาง
ดังนั้น ข้อดีของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็คือ แต่ละจังหวัดจะสามารถกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสมกับจังหวัด ได้ด้วยตัวเอง
และแผนการพัฒนาที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ จะทำให้เกิดการจ้างงานใหม่ ๆ และมีการกระจายรายได้ ไปยังธุรกิจในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม
ต่างจากการใช้งบประมาณแบบเดิมที่มักจะจมอยู่กับธุรกิจเดิม ๆ เช่น การก่อสร้างถนนหรืออาคาร และงานปรับปรุงซ่อมบำรุงเป็นส่วนใหญ่
และที่สำคัญคือ เพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตแบบไม่กระจุกตัว และทำให้เศรษฐกิจโดยรวม สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะจากงานวิจัย OECD ก็ระบุว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมนี ที่กระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ ก็มีการเติบโตตามไปด้วย
แต่ก็ไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด จะมีแต่ข้อดีเสมอไป เพราะความท้าทายของเรื่องนี้ สำคัญสุดเลย ก็คือ การจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสม
เนื่องจากแต่ละจังหวัด ก็มีขนาดเศรษฐกิจ แผนพัฒนา และความจำเป็นเร่งด่วน ที่แตกต่างกัน การกระจายงบประมาณให้ทุกจังหวัด จึงเป็นโจทย์สำคัญ
เพราะหากบริหารจัดการ หรือจัดสรรได้ไม่ดี ก็อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกัน
เรื่องนี้ ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่า นโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่
แต่ก็ต้องยอมรับว่า โจทย์สำคัญของประเทศไทยในตอนนี้ นั่นคือ ทำอย่างไรให้กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เมืองที่โตเดี่ยว และทิ้งห่างจังหวัดอื่นมากเกินไป..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M10_615.pdf
-https://www.the101.world/two-decades-of-decentralization/
-https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e5b9ba7d-en/index.html?itemId=/content/component/e5b9ba7d-en
-http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8837
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.