ตัวเลขในงบการเงิน หลอกเราได้อย่างไร

ตัวเลขในงบการเงิน หลอกเราได้อย่างไร

เรื่องพื้นฐานอย่างการอ่านงบการเงิน เป็นเรื่องปกติของนักลงทุน ที่สนใจซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้
ทว่า ตัวเลขในงบการเงินที่เห็น ก็ไม่ได้ซื่อสัตย์และบอกข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเสมอไปโดยเฉพาะกรณีของ STARK ที่มีการตกแต่งบัญชี จนนักลงทุนติดกับและเข้าไปลงทุนจำนวนมาก
แล้วตัวเลขในงบการเงิน สามารถหลอกเราได้อย่างไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ลงทุนแมน ลงทุนในความรู้
การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรกด ”Subscribe” ลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon