รู้จัก RUBTEDA 401 น้ำมันผสมยางรักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รู้จัก RUBTEDA 401 น้ำมันผสมยางรักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3 ส.ค. 2023
รู้จัก RUBTEDA 401 น้ำมันผสมยางรักษ์โลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
PTT Lubricants x ลงทุนแมน
พูดถึง PTT Lubricants ผู้นำด้านเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นอันดับ 1 ของประเทศไทย
หัวใจของการก้าวขึ้นเป็นผู้นำของ PTT Lubricants ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีนั้น ถ้าให้สรุปเพียงสั้น ๆ คือ “นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน”
ซึ่งช่วยให้เกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
นอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคแล้ว
ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลกอีกด้วย
ซึ่งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของทาง PTT Lubricants คือ “RUBTEDA 401”
แล้ว RUBTEDA 401 น่าสนใจอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
RUBTEDA 401 เป็นน้ำมันผสมยาง หรือ Rubber Process Oil ประเภทอะโรมาติกต่ำ
โดยประโยชน์หลัก ๆ ของ RUBTEDA 401 คือทำหน้าที่เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมยาง รวมถึงช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางให้ดีขึ้นได้
ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ และยางสำเร็จรูปอื่น ๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางฉนวนกันความร้อน ยางสายพาน เป็นต้น
รู้ไหมว่า ปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ เป็นมูลค่ากว่า 480,000 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตถึง 6% จากปีก่อน ซึ่งถือเป็นอีกสินค้าส่งออกสำคัญของไทย
พูดได้ว่า Rubber Process Oil เป็นวัตถุดิบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกของไทยก็ว่าได้
อย่างไรก็ตาม Rubber Process Oil แต่ละประเภท จะเหมาะสมกับชนิดของยางที่แตกต่างกัน...

ถ้าเป็นน้ำมันผสมยางเกรดทั่วไป จะมีสารอันตรายเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก
ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้งานอย่างใกล้ชิด และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
แต่ RUBTEDA 401 ผลิตจาก TDAE หรือ Treated Distillate Aromatic Extracts
ซึ่งมีคุณภาพสูงพิเศษ มีจุดเด่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ยางมีคุณสมบัติดี เหมาะกับทุกสภาพอากาศ แม้ในสภาพอุณหภูมิต่ำ อีกด้วย
ที่น่าสนใจคือ RUBTEDA 401 มีปริมาณสาร PAHs หรือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ต่ำกว่า 10 mg/kg ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสหภาพยุโรป
ทำให้สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งออกไปยังยุโรปได้ เป็นการช่วยเพิ่มโอกาส และช่องทางการส่งออกของไทยให้มากขึ้น
ถึงตรงนี้ RUBTEDA 401 ก็นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่เข้ามาช่วยยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทยให้ไกลกว่าเดิม
มากกว่านั้น ยังปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลก อีกด้วย..
References
-https://pttlubricants.pttor.com/th/knowledge_bit_detail/7/91
-Regulation (EC) No.1907/2006 of REACH
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.