“Rabobank” ธนาคารที่ช่วยให้ เนเธอร์แลนด์ เป็นเจ้าแห่งการเกษตร

“Rabobank” ธนาคารที่ช่วยให้ เนเธอร์แลนด์ เป็นเจ้าแห่งการเกษตร

13 ส.ค. 2023
“Rabobank” ธนาคารที่ช่วยให้ เนเธอร์แลนด์ เป็นเจ้าแห่งการเกษตร /โดย ลงทุนแมน
เราอาจคุ้นเคยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรในประเทศไทย
แต่ในเนเธอร์แลนด์ ประเทศเล็ก ๆ ในยุโรป เรียกได้ว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 2 ของโลก มีธนาคารเพื่อการเกษตรที่ชื่อว่า Rabobank มีสินทรัพย์รวมกว่า 24,000,000 ล้านบาท
คิดเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของธนาคารรายใหญ่ในไทยอย่าง ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมกัน
Rabobank จึงถือได้ว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ในประเทศแห่งนี้
แล้วสำคัญขนาดไหน ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียง 41,850 ตารางกิโลเมตร
เทียบให้เห็นภาพมากขึ้น ก็คือมีพื้นที่เพียง 2 เท่าของจังหวัดเชียงใหม่ในบ้านเรา
แต่ประเทศแห่งนี้ กลับเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรมากเป็นอันดับ 2 ของโลกเลยทีเดียว โดยจะเป็นรองแค่เพียงสหรัฐอเมริกา
เกษตรกรรมของเนเธอร์แลนด์ เริ่มมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18 หรือเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา
ในช่วงแรกยังเป็นการทำฟาร์มขนาดเล็ก ไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่แตกต่างจากเกษตรกรรมบนพื้นที่อื่น ๆ ของโลก
อย่างไรก็ตาม ด้วยการเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองเวลาขายผลผลิตให้ได้ราคาดียิ่งขึ้น
อีกเรื่องหนึ่ง ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตระหว่างกัน ทำให้เกษตรกรในเนเธอร์แลนด์ มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง
เนเธอร์แลนด์ จึงมีสหกรณ์ต่าง ๆ มากมายกว่า 2,400 แห่ง ในช่วงปี 1900 ก่อนที่จะเกิดการควบรวม จนเหลือประมาณ 200 แห่ง ในปัจจุบัน
สหกรณ์ด้านการเกษตรในเนเธอร์แลนด์มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ที่เกี่ยวกับ
- การผลิต
- การจำหน่าย
- ไปจนถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ซึ่งหนึ่งในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีชื่อเสียง นั่นคือ
“Rabobank” ที่มีการจัดตั้งขึ้นมา
ให้เป็นแหล่งเงินฝากของเกษตรกร และเป็นแหล่งเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรที่ยากจน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
หลักการทำงานของ ระบบสหกรณ์เครดิต ก็เหมือนกับธนาคารในปัจจุบัน ที่รับฝากเงินและนำไปปล่อยกู้ต่อ
แต่สหกรณ์เครดิตของเนเธอร์แลนด์ ผู้ฝากเงินคือเกษตรกร จากนั้นจึงนำเงินไปปล่อยกู้ให้เกษตรกรคนอื่น ๆ ที่อยากได้เงินไปลงทุน และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ
ซึ่ง Rabobank ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งก็มากเสียจนกระทั่งในปี 1920 Rabobank มีสาขาทั่วประเทศมากถึง 1,100 แห่ง
และกลายเป็นว่าเงินกู้ยืมในภาคเกษตรกรรม กว่า 90% มาจาก Rabobank เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่อน้ำเลี้ยงด้านเงินทุนของเกษตรกรในเนเธอร์แลนด์ เลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม แม้ Rabobank จะประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่เกษตรกรรมของเนเธอร์แลนด์ก็ยังไม่ได้พัฒนามากเท่าไรนัก
เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเขตอากาศหนาว รวมถึงพื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง
จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนเธอร์แลนด์ได้รับความเสียหายจากสงครามอย่างหนัก มีประชากรหลายหมื่นคน ตายด้วยความอดอยาก
ถึงขนาดที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องออกมาประกาศให้ประชาชนดำรงชีพด้วยผลโอ๊กและเกาลัด
เมื่อสงครามจบลง การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และการสร้างแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของตัวเอง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
หนึ่งในโครงการสำคัญที่ใช้เพื่อฟื้นฟูประเทศ ก็คือ การปฏิวัติเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น
เนื่องจากประเทศมีขนาดเล็ก การจะเพิ่มผลผลิต โดยการขยายพื้นที่ปลูก ก็คงทำได้จำกัด
ดังนั้นแนวทางที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ ต้องทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น โดยการกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต
ในปี 1951 รัฐบาลจึงมีการออกกองทุนรับประกันเงินกู้เกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่ กล้าลงทุน เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
ซึ่งรัฐบาลก็รู้ดีว่า Rabobank เป็นหนึ่งในเครือข่ายการเงินที่สำคัญของเกษตรกรในประเทศ จึงมีการนำเงินกองทุนไปให้เกษตรกรผ่าน Rabobank
ทำให้ Rabobank กลายเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร โดยจะมีการคัดเลือกเกษตรกร ปล่อยกู้ และติดตามผลงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
และด้วยนโยบายเร่งพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ เกษตรกรจึงต้องการเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
Rabobank จึงตัดสินใจเปิดรับสมาชิกที่ไม่ใช่เกษตรกร เพื่อขยายฐานเงินฝากของสหกรณ์ให้สามารถนำไปปล่อยกู้ได้มากขึ้นนั่นเอง
แล้วเกษตรกรรมของเนเธอร์แลนด์
พัฒนาไปไกลขนาดไหนแล้ว ?
ในปี 2022 เนเธอร์แลนด์ส่งออกสินค้าเกษตร มีมูลค่ามากถึง 4,690,000 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองจากสหรัฐอเมริกา และมากกว่าไทยที่อยู่ในอันดับที่ 13 เป็น 5 เท่า
- มีการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นต้นแบบการเกษตรที่ทันสมัยของโลก
- มีมหาวิทยาลัยวาเคอนิงเงิน มหาวิทยาลัยด้านการเกษตรและสถาบันวิจัยเพื่อการเกษตรอันดับต้น ๆ ของโลก และยังเป็นศูนย์กลางของ หุบเขาอาหาร (Food Valley) ศูนย์รวมบริษัทสตาร์ตอัปทางเทคโนโลยีการเกษตรจำนวนมาก
- ปลูกพืชในเรือนกระจก ซึ่งง่ายต่อการควบคุมสภาพแวดล้อม จึงมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี
- ใช้น้ำในการเพาะปลูกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 90%
- ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงกับพืช รวมถึงไม่ใช้ยาปฏิชีวนะกับการปศุสัตว์
ปัจจุบัน Rabobank มีการทำธุรกิจธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 36 ประเทศทั่วโลก โดยปล่อยกู้ให้ธุรกิจเกษตรและอาหารรวมกว่า 4,200,000 ล้านบาท และยังมีบริการสินเชื่อให้ธุรกิจอื่น ๆ ไม่ต่างจากธนาคารทั่วไป
ซึ่งในปีที่ผ่านมา Rabobank มีรายได้ 461,117 ล้านบาท
และมีกำไรมากถึง 106,312 ล้านบาท
จะเห็นว่า Rabobank อยู่คู่กับภาคเกษตรกรรมและการเติบโตของเนเธอร์แลนด์ มานานนับร้อยปี การเป็นท่อน้ำเลี้ยงของ Rabobank จึงไม่ได้หมายถึงแค่เงินทุนที่ส่งมอบให้กับเกษตรกรเท่านั้น
แต่ยังหมายถึงองค์ความรู้ และเครือข่ายการสนับสนุนให้กับเกษตรกรในประเทศ
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เนเธอร์แลนด์ สามารถขึ้นเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการเกษตร และผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกได้นั่นเอง..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-The history of our bank | People Working Together | Rabobank
-https://en.wikipedia.org/wiki/Rabobank
-https://media.rabobank.com/m/467790ff0c0d80c6/original/Annual-Report-2022-EN.pdf
-https://edepot.wur.nl/400417
-https://media.rabobank.com/m/18875d7660e42141/original/Investor-Presentation-FY-2022.pdf
-https://www.ypaithros.gr/en/agricultural-cooperatives-in-the-netherlands/#:~:text=The%20total%20number%20of%20cooperatives,to%20only%205%20in%202015.
-https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2023/01/26/agri-trade-with-poland
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.