บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 4 ชุด

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 4 ชุด

18 ส.ค. 2023
CPAXT x ลงทุนแมน
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 4 ชุด
อายุ 1 ปี 6 เดือน จนถึงอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.00-3.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
โดดเด่นด้วยอันดับเครดิต “A+/Positive” เปิดจองซื้อผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ และทรูมันนี่ วอลเล็ท
คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 8 และ 11-12 กันยายน 2566
นับเป็นครั้งแรกในนาม บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า ที่ออกหุ้นกู้ และเป็นการเสนอขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป (PO)
‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ เป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” (Makro) และค้าปลีก (รวมถึงบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า) ภายใต้ชื่อ “โลตัส” (Lotus’s) ที่เรารู้จักกันดี
“แม็คโคร” (Makro) ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (HoReCa) ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและสถาบันต่างๆ
“โลตัส” (Lotus’s) ปัจจุบันมีร้านค้าปลีกในประเทศไทยและมาเลเซีย ในรูปแบบร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต
‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ ตั้งเป้าหมายจะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (Omni channel) นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้า ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับโฉมร้านค้าแบบไฮบริด ซึ่งดึงจุดเด่นของ 2 กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแบบไร้รอยต่อ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ มีรายได้รวม 241,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,746 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 และมีกำไรสุทธิรวม 3,682 ล้านบาท
หุ้นกู้ ‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ ที่จะเสนอขาย มีจำนวน 4 รุ่น ได้แก่
อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย [3.00-3.15]% ต่อปี
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.20-3.35]% ต่อปี
อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.55-3.70]% ต่อปี และ
อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.80-3.95]% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทั้งนี้ จะมีการแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง
จุดเด่นของหุ้นกู้ ‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ อีกอย่างหนึ่งก็คือ ได้รับการอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก” (Positive) จากการจัดอันดับเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนสถานะของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทย่อยหลัก (Core Subsidiary) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) และการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
ในด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลนั้น
‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี S&P Global The Sustainability Yearbook 2023 ในกลุ่ม Food & Staples Retailing ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำของโลกที่ใช้วัดผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Score) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 อีกด้วย
ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 8 และ 11-12 กันยายน 2566 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungsri Mobile App (“KMA”) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
* ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
***ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถจองซื้อหุ้นกู้ “ซีพี แอ็กซ์ตร้า” ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้อีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ที่ App Store และ Play Store ดูรายละเอียดวิธีการสมัครแอปฯ และวิธีการจองซื้อได้ที่ www.truemoney.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1240 กด 6
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.