"จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า" โปรเจกต์ปลูกป่าเพิ่ม 2,000,000 ไร่  มุ่งเข้าสู่ NET ZERO ของกลุ่ม ปตท.

"จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า" โปรเจกต์ปลูกป่าเพิ่ม 2,000,000 ไร่ มุ่งเข้าสู่ NET ZERO ของกลุ่ม ปตท.

8 ก.ย. 2023
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.