SkillLane ดูแลพนักงานอย่างไร จนเป็นสตาร์ตอัปไทยหนึ่งเดียวที่ได้รางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023

SkillLane ดูแลพนักงานอย่างไร จนเป็นสตาร์ตอัปไทยหนึ่งเดียวที่ได้รางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023

SkillLane ดูแลพนักงานอย่างไร จนเป็นสตาร์ตอัปไทยหนึ่งเดียวที่ได้รางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023
ถามว่าทรัพยากรที่สำคัญมากสุดในแต่ละองค์กรคืออะไร
คำตอบหลาย ๆ องค์กร คงตอบเป็นเสียงเดียวกันคือ “บุคลากร”
เพราะบุคลากรที่ดี ก็สามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า ก้าวไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ
ดังนั้น การดูแลพนักงานให้มีความสุข จึงเป็นเรื่องสำคัญตามไปด้วย
หากพนักงานมีความสุข ก็ย่อมทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมเติบโตไปกับองค์กรในระยะยาว
โดยปกติ เรามักเห็นมาตรการดูแลพนักงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมในบริษัทใหญ่
แต่ที่จริง บริษัทเล็กบางแห่งก็ตั้งใจดูแลคนทำงานอย่างดีเช่นกัน
ไม่นานนี้ มี Startup ไทยเพิ่งคว้ารางวัล Best Company to Work for in Asia 2023 หรือรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย จาก HR Asia นิตยสารด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของเอเชีย โดยเป็นสตาร์ตอัปไทยหนึ่งเดียวท่ามกลางบริษัทใหญ่อย่าง Unilever, KBank และเถ้าแก่น้อย
สตาร์ตอัปเจ้านี้ดูแลคนจนคว้ารางวัลระดับสากลได้อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก SkillLane..
SkillLane เป็น Digital Learning Solution ชั้นนำของประเทศไทย ที่ก่อตั้งในปี 2014
มีวิสัยทัศน์คือการมุ่งใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับความสามารถของคนในทุกช่วงวัย
การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ SkillLane ช่วยให้ทั้งคนทั่วไปและบุคลากรในองค์กรได้ยกระดับศักยภาพตัวเองด้วยองค์ความรู้หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญได้ทุกที่ทุกเวลา
แนวคิดสำคัญขององค์กรคือ International Standard with Startup Spirit
หรือการมุ่งไปข้างหน้า โดยให้ความสำคัญทั้งการเติบโตของบริษัท การเปลี่ยนแปลงสังคม และการดูแลผู้คนที่ได้มาตรฐานสากล
ขณะที่ยังรักษาจิตวิญญาณแบบสตาร์ตอัปที่ “กล้า ลุย และสนุก” เอาไว้
โดยในการดูแลคน SkillLane ตั้งใจช่วยให้บุคลากรมี Intrinsic Motivation หรือแรงจูงใจภายใน
ประกอบด้วย
Autonomy หรือการมีอิสระในการทำงาน
Mastery หรือการได้พัฒนาตัวเองและเติบโตในองค์กร
และ Purpose หรือการช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม และอยากเดินไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญต่อสังคมพร้อมกับองค์กร
นอกจากนี้ SkillLane ยังมุ่งเน้นทำให้สภาพแวดล้อมในองค์กรถูกต้องตามหลัก DE&I (Diversity, Equity and Inclusion)
อีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญสำหรับ People Team คือ Omotenashi หรือการที่องค์กรจะดูแลพนักงาน เหมือนกับงานบริการที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี แบบใส่ใจในทุกรายละเอียด
โดยมุ่งดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในและนอกเวลาการทำงาน
ด้วยเหตุนี้ SkillLane จึงได้มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการมีอุปกรณ์การทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
การใช้เครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) ที่หลากหลาย เช่น Slack Monday Jira
และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเข้ามาช่วยบริหารจัดการงาน
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณให้พนักงานซื้ออุปกรณ์การทำงานที่ต้องการได้ และยังสนับสนุนความหลากหลายในที่ทำงาน
อย่างเช่น เปิดรับพนักงานที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่อายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา
มากกว่านั้น ยังมีการตั้งคณะกรรมการจากทุกแผนก เพื่อร่วมตัดสินใจเรื่องการจัดกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างกิจกรรม Town Hall ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบสองทาง ทั้ง Top-Down และ Bottom-Up
รวมไปถึง ยังมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน
ทั้งการเปิดช่องทางอย่าง “กล้าบอก” ให้พนักงานพูดคุยปัญหาในองค์กรกับ People Team ได้โดยตรง
และยังมีการใช้แอปพลิเคชัน NextCercise ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
การใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ อย่าง Health at Work ช่วยให้พนักงานปรึกษาและใช้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นได้ฟรี โดยมีประกันกลุ่มที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
และการร่วมเฉลิมฉลองในโมเมนต์สำคัญของพนักงานแบบเป็นรายบุคคล อย่างเช่น วันเกิด วันครบรอบการทำงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ องค์กรยังเปิดให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ผ่านการทำงานที่ใกล้ชิดกับองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่จากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และพนักงานของ SkillLane สามารถปรับเปลี่ยนขอบเขตงานให้เข้ากับเป้าหมายของตัวเองได้ โดยการลองเปลี่ยนสายงานภายในองค์กร
และทั้งหมดนี้ ทำให้พนักงานของ SkillLane ได้รับการดูแลภายใต้มาตรฐานระดับสากล พร้อมกับได้รับจิตวิญญาณที่กล้า ลุย และสนุกแบบสตาร์ตอัป
ทางคุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ได้กล่าวไว้ว่า..
SkillLane เติบโตมาได้ถึงจุดนี้ ก็เพราะการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน
เราไม่เคยลืมว่าที่จริงแล้ว SkillLane ก็คือทุกคนที่อยู่ภายในองค์กร
เราจึงตั้งใจดูแลคนทำงานทุกคนให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ พยายามใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้พวกเขาได้ทำงานอย่างมีความสุขและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
ซึ่งการได้รางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 ทำให้เรารู้สึกภูมิใจว่า สิ่งที่เราทำดีต่อพนักงานจริง ๆ เป็นกำลังใจให้เราไม่หยุดอยู่กับที่ และจะดูแลพนักงานให้ดีขึ้นต่อไป
นอกจากนี้ เราเชื่อว่า ถ้าทำองค์กรให้เป็นสถานที่ที่น่าทำงานได้ คนเก่ง ๆ ภายนอกก็จะอยากเข้ามาทำงานกับเราด้วย
ไม่น่าแปลกใจ ที่ SkillLane จะเป็นสตาร์ตอัปไทยเพียงรายเดียวที่คว้ารางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 ไปครอบครอง
และเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า การตั้งใจดูแลคนให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่องค์กรเสมอ..
Reference
-ข้อมูลเปิดเผยจาก SkillLane

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon