เจาะลึกอสังหาฯ: เทรนด์ใหม่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาษีที่ดิน

เจาะลึกอสังหาฯ: เทรนด์ใหม่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาษีที่ดิน

11 ต.ค. 2023
เจาะลึกอสังหาฯ:
เทรนด์ใหม่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาษีที่ดิน
ในอดีต คนไทยที่มีฐานะดีมักนิยมซื้อที่ดินสะสมเพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์และส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่น
หลาน เพราะมีความเชื่อว่ามูลค่าของที่ดินยิ่งนานวันยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ดินที่ถือครองมักเป็นที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และไม่ได้สร้างรายได้ในขณะที่ถือครอง
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน นโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดินของภาครัฐได้สร้างภาระและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือครองที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็มีอัตราภาษีที่สูงกว่าที่ดินที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์
ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้ว ที่ผู้ถือครองที่ดินควรจะหันมาตระหนักถึงภาระภาษีที่ต้องจ่ายให้กับรัฐทุกๆ ปี และหาทางนำที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อลดภาระทางด้านภาษี
วันนี้ลงทุนแมนได้เชิญ คุณกรกช อรรถสกุลชัย Senior Executive Director, Chief - Non Capital Market Solution, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย KBank Private Banking
ในฐานะผู้ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แบบองค์รวม มีบริการให้คำแนะนำ ด้านภาษีรวมถึงประโยชน์ที่ดิน เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้า โดยมีผู้เชียวชาญมาค่อยให้คำแนะนำกับลูกค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.kasikornbank.com/th/personal/privatebanking/pages/default.aspx
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
KBank Private Banking Contact Center โทร.02-888-8811
#เทรนด์อสังหาฯ #กสิกรไทย #KBankPrivateBanking #KPB
#ลงทุนที่ดิน #ภาษีที่ดินที่ #ลงทุนอสังหาฯ #Exclusiveinterview​
#ลงทุนแมน #longtunman​
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.