45 ปี ปตท. ก่อตั้งขึ้นในช่วงวิกฤติขาดแคลนพลังงานปัจจุบัน กำลังเข้าสู่ ยุคพลังงานแห่งอนาคต

45 ปี ปตท. ก่อตั้งขึ้นในช่วงวิกฤติขาดแคลนพลังงานปัจจุบัน กำลังเข้าสู่ ยุคพลังงานแห่งอนาคต

45 ปี ปตท. ก่อตั้งขึ้นในช่วงวิกฤติขาดแคลนพลังงานปัจจุบัน กำลังเข้าสู่ ยุคพลังงานแห่งอนาคต
ในปีนี้ เป็นปีที่ 45 ที่ ปตท. ก่อตั้งขึ้นมา ภายใต้การนำของ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนปัจจุบัน
ด้วยวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond”
หรือก็คือ “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต”
ผ่านกลยุทธ์การทำธุรกิจ เข้ารุกในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต
เข้าสู่สังคม Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ที่จะเข้ามาสร้างทั้งความมั่นคง และการเติบโต
พร้อมบทบาทจุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต ให้กับคนไทยและประเทศไทย ไปพร้อม ๆ กัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon