ทำไม TISCO และ Hi-Way เป็นองค์กรที่ พนักงานทำงาน ด้วยความสุข

ทำไม TISCO และ Hi-Way เป็นองค์กรที่ พนักงานทำงาน ด้วยความสุข

8 ธ.ค. 2023
ทำไม TISCO และ Hi-Way เป็นองค์กรที่ พนักงานทำงาน ด้วยความสุข
TISCO x ลงทุนแมน
ถ้าถามว่า ทิสโก้ มีความสำคัญ กับวงการการเงินของไทยอย่างไร
คำตอบคงเป็นเพราะทิสโก้ เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกที่บุกเบิกบริการทางการเงินใหม่ ๆ ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- หนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์รายแรกของไทย
- ริเริ่มระบบการออมระยะยาวผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ช่วยสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน ให้กับผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศ
- หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาและก่อตั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ทิสโก้ ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการการเงินด้วย
เช่น การคำนวณดัชนีราคาหุ้นทิสโก้ (TISCO Price Index) ดัชนีราคาหุ้นตัวแรกของประเทศไทย, การจัดทำรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ (Stock Report) ไปจนถึงการจัดตั้งข้อมูลเครดิต (Credit Reporting)
และการพิจารณาสินเชื่อแบบ Project Finance ที่ดูความเป็นไปได้ของโครงการและกระแสเงินสด มากกว่าดูเรื่องหลักประกันเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ ทิสโก้ ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธนาคารที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นสูงสุด
จ่ายเงินปันผลในระดับ 7-8% อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และฝ่าวิกฤติโรคระบาดมาได้อย่างสง่างาม
ที่สำคัญ ทิสโก้ และบริษัทในเครืออย่าง ไฮเวย์ ยังสามารถทำให้พนักงาน ทำงานกันอย่างมีความสุข
สะท้อนได้จากอายุเฉลี่ยการทำงานสูงเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และมีอัตราการลาออกต่ำสุดในอุตสาหกรรม อีกด้วย
เบื้องหลังที่ ธุรกิจเติบโตดี และพนักงานมีความสุข เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ทิสโก้ หรือ TISCO ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2512 โดยชื่อของบริษัท มาจากคำว่า Thai Investment and Securities Company Limited หรือ “บริษัทค้าหลักทรัพย์และการลงทุน”
ก่อนที่ต่อมาจะยกระดับเป็นธนาคารและกลายมาเป็น Financial Holding Company ที่ดูแล 10 บริษัทด้านการเงินมานานกว่า 5 ทศวรรษ
ซึ่งมีธุรกิจหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท คือ
1. ธุรกิจเงินฝากและสินเชื่อ
2. ธุรกิจบริการจัดการกองทุน
3. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนายหน้าธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
ซึ่งทุกกลุ่มอยู่ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทแม่ ที่ดูแล Corporate Functions และแต่ละกลุ่มจะมีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
เมื่อโมเดลธุรกิจมีความชัดเจน และถูกส่งผ่านมาถึง 54 ปี สร้างคนให้มีความรู้ทั้งเชิงลึกและกว้างผ่านแนวคิด “Promotion from Within” ทำให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการเป็น Lifetime Partner กับลูกค้าให้บริการแบบ Financial Advisory พร้อมผลักดันกลยุทธ์การเติบโตที่สร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
จึงส่งผลให้ผลประกอบการของทิสโก้มีแนวโน้มเติบโตมาโดยตลอด
ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ความสำเร็จของ ทิสโก้ สะท้อนได้ผ่านสินทรัพย์และกำไร ที่เติบโตอย่างมั่นคง
เพราะถ้าลองมาดูผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะพบว่า
ปี 2563 สินทรัพย์ 275,443 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,063 ล้านบาท
ปี 2564 สินทรัพย์ 243,622 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,785 ล้านบาท
ปี 2565 สินทรัพย์ 265,414 ล้านบาท กำไรสุทธิ 7,224 ล้านบาท
โดยหนึ่งในบริษัทในเครือที่น่าสนใจที่สุดของกลุ่มทิสโก้เวลานี้คือ Hi-Way หรือบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ที่ก่อตั้งในปี 2521
ซึ่งเป็นรายแรก ๆ ของไทยที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยช่วยให้คนไทย เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์มาแล้วกว่า 2 ล้านราย
ปัจจุบันบริษัทมีขนาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ มากกว่า 5,000 ล้านบาท และมีพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ กว่า 200 รายทั่วประเทศ
ซึ่งต่อมา ได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้”
ทางเลือกใหม่ทางการเงิน ที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินมืออาชีพมากขึ้น
ด้วยบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการอุปโภคบริโภค หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผ่านเครือข่ายสาขาอีก 650 แห่ง ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
โดยมีบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครอบคลุมหลากหลายประเภท ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ ไปจนถึงรถบรรทุก
เพียงลูกค้ามีรถและมีเล่มทะเบียน ก็สามารถขอสินเชื่อได้เลย ซึ่งคอนเซปต์ตรงตามชื่อที่เป็นการเปิดโอกาสสร้างความ “สมหวัง”
ทั้งหมดนี้ คือภาพรวมของ ทิสโก้ และ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด นั่นเอง
แล้วสงสัยไหมว่า ทำไม ทิสโก้ และ ไฮเวย์ เป็นองค์กรที่ พนักงานทำงานด้วยความสุข ?
นั่นก็เป็นเพราะว่าภายใต้องค์กรทิสโก้ กำหนดพันธกิจสำคัญไว้ 3 เรื่อง คือ
1. การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Growth
2. การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการให้บริการในต้นทุนที่ดีที่สุด โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ที่คำนึงถึง People, Process, Technology และ Data
3. การบริหารความพึงพอใจ และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล
ซึ่งความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร (Highly Engaged People) คือส่วนสำคัญที่จะทำให้พนักงานยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมายขององค์กร และทุ่มเทกับการทำงาน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทิสโก้ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ 3 ด้านคือ
- ระหว่างพนักงานกับองค์กร
ทั้งการจัด Town Hall, Management Visit ไปจนถึง Appreciation Day เพื่อชมเชยและขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานให้กับบริษัท และสร้างผลงานอย่างโดดเด่นให้กับหน่วยงานและองค์กร
- ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน
โดยการจัด Team Outing และ Coffee Talk เพื่อให้พนักงานได้พูดคุยและปรึกษากับหัวหน้างานแบบใกล้ชิด และยังมี Design Thinking and Data Thinking Workshop ให้ระดมไอเดียกันแบบจัดเต็ม
- ระหว่างพนักงานด้วยกัน
โดยการสร้าง Open Corners หรือพื้นที่ให้พนักงานได้สนทนากันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การแข่งกีฬา, กิจกรรม CSR ไปจนถึง Staff Party
ทั้งหมดนี้ ทำให้พนักงานทิสโก้ และกลุ่มบริษัทในเครือ สามารถทำงานด้วยความสุข และเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม อยู่ตลอดเวลานั่นเอง
แล้ว ความสุขของพนักงาน วัดจากอะไร..
คำตอบง่าย ๆ ที่หลายคนนึกถึงก็คงเป็นเรื่องรางวัลการันตี
ทิสโก้ และ ไฮเวย์ เพิ่งได้รับรางวัล Best Employer Thailand 2023 จากเวที Kincentric Best Employer Thailand โดย บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2548 กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลนี้มากถึง 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล
ทำไม ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และ ไฮเวย์ ได้รับรางวัลนี้ ?
รางวัล Kincentric Best Employer Thailand เป็นการสำรวจจาก ความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์กร ในมุมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับ “I belong, I am proud, I am motivated, I grow/I thrive”
อธิบายง่าย ๆ คือ องค์กรสามารถสร้างคุณค่าของพนักงาน ที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ให้รู้สึกเติบโตในอาชีพการงาน และทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนความคล่องตัว (Agility) ที่ปรับตัวได้ไว ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ หรือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า
ในเรื่องการดูแลและส่งเสริม คุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน พนักงานทุกคนจึงได้รับการดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้กลุ่มทิสโก้
ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ผลตอบแทนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ตาม Talent Management Matrix และรางวัลตามอายุงาน ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
รวมถึงแนวทางการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในรูปแบบอื่น เช่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ให้สูงสุดถึง 15% และส่งเสริมให้พนักงานสมทบอีก 15%
และด้วยวัฒนธรรมองค์กรและความเชื่อในเรื่อง “โอกาส สร้างได้” บริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าทดลอง กล้าทำ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมออีกด้วย
นอกจากนี้ คุณศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า
พนักงานทุกคน ล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
และด้วยสาขาที่กระจายไปทั่วประเทศ ไฮเวย์ จึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารไปยังพนักงาน และรับฟังเสียงของพนักงาน
โดยในทุกเช้าของทุกวัน “สมหวัง เงินสั่งได้” จะมี Morning Talk ผ่าน Video Conference ให้กับพนักงานสาขาประมาณ 15 นาที สำหรับวอร์มอัปก่อนทำงาน
เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถ
และยังช่วยให้บริษัทได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
เช่น กระบวนการทำงานใหม่ ๆ ข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ข้อดีของเรื่องนี้ นอกจากจะช่วยให้พนักงานเดินไปในทิศทางเดียวกัน ก็ยังได้เกิดการพูดคุย ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบของพนักงานอีกด้วย
ทำให้บรรยากาศของที่ทำงานนั้นอบอุ่น และส่งผลให้ทุกคนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ดังนั้น ต่อให้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ ทุกคนก็มีโอกาสที่จะช่วยกันแก้ปัญหา และหาทางออกอย่างเต็มที่ และพยายามทำเป้าหมายให้สำเร็จนั่นเอง
ขณะเดียวกัน บริษัทได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพไว้อย่างชัดเจน
แม้จะเริ่มต้นจากพนักงานปฏิบัติงาน แต่ถ้ามีศักยภาพก็สามารถได้รับการโปรโมตตามลำดับเช่นกัน

โดยมีตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการภูมิภาค ไปจนถึงผู้บริหาร
สรุปแล้ว สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญจริง ๆ ก็คือ การคัดสรรคนขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มต้น
โดยพิจารณาจากคนที่มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ และมีความสามารถอย่างเหมาะสม นั่นเอง
รู้หรือไม่ว่า ทิสโก้และกลุ่มบริษัทในเครือได้รับรางวัล Best Employer Thailand 2023 เพราะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็น
- วัฒนธรรมในการรักษาความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คำนึงถึงหลัก Risk-Return ซึ่งถือเป็นหัวใจในการทำธุรกิจสถาบันการเงินเสมอ
- วัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับ ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล) ในการทำธุรกิจ
- วัฒนธรรมการเอาใจไปใส่ไว้ในใจของลูกค้าเสมอ คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และนึกเสมอว่าหาก “เป็นเรา” จะอยากใช้บริการนี้ไหม หรือกล้าแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานใช้หรือไม่
- บ่มเพาะวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม
ผ่านวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
และสร้างบรรยากาศการทำงาน ที่เอื้อให้เกิดการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
โดยวัฒนธรรมที่ว่านี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางของธุรกิจ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร ที่เรียกว่า “MIRACLE” ซึ่งย่อมาจาก
M = Mastery หมายความว่า เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ
I = Integrity หมายความว่า ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
R = Reliability หมายความว่า สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ
A = Advice หมายความว่า การให้คำแนะนำ
C = Creativity หมายความว่า ความคิดสร้างสรรค์
L = Learning หมายความว่า เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
E = Empathy หมายความว่า ใส่ใจบริการ โดยเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง
ถึงแม้ว่าหลาย ๆ องค์กรจะประสบปัญหาเรื่อง Generation Gap หรือความแตกต่างระหว่างวัย ของคนรุ่นใหม่ และคนที่เคยอยู่ในองค์กรมานาน
ทิสโก้ มีโครงการสร้างวัฒนธรรมเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่า OASIS มาจาก เปิดรับ (Open) ปรับใช้ (Adaptive) ให้ต่อ (Sharing) และลงมือทำ (Implementations)
ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเปิดรับไอเดียและแนวคิดใหม่ ๆ และเร่งปรับตัวในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อลูกค้าและตัวเอง
ทั้งหมดนี้ ทำให้ ทิสโก้ และกลุ่มบริษัทในเครือ ถึงมี Turnover Rate หรืออัตราการลาออกของพนักงานที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม
- ปี 2566 พนักงานประจำทุกบริษัทในทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5,000 คน อายุเฉลี่ยการทำงาน 9.5 ปี
- มีพนักงานที่ทำงานอยู่กับบริษัทมากกว่า 5 ปีขึ้นไป สูงถึง 62.7%
- ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป มีอัตราการลาออก 7% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 11.86%
ขณะที่บริษัท ไฮเวย์ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการเร่งขยายสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ เพิ่มขึ้น จึงมีพนักงานใหม่เป็นจำนวนมาก แต่พนักงานทั้ง 1,800 คน ที่กระจายไป 650 สาขาทั่วประเทศ ก็มีอายุงานเฉลี่ยสูงถึง 4.7 ปี
หากลองมาดู Employee Retention Rate หรือ อัตราการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร
ในปี 2566 ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป มี Employee Retention Rate ที่ 93% สูงพอ ๆ กับบริษัทระดับโลกอย่าง Google ที่เปรียบเสมือนองค์กรในฝันของใครหลายคน
สุดท้ายแล้ว คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ หรือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวปิดท้ายว่า
ปรัชญาการบริหารคนของเราคือ พนักงานไม่ใช่ลูกจ้าง แต่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ดังนั้น การให้ความสำคัญกับพนักงาน หลักการผลตอบแทน ที่เป็นธรรมและจูงใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นครอบครัวแบบพี่น้อง และโอกาสในการพัฒนาและเติบโต
เป็นปัจจัยที่จะกระตุ้น พัฒนา และรักษาพนักงานไว้ได้ในระยะยาว..
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.