ตัวอย่าง ดีลควบรวม ระดับโลก ภูมิภาคอาเซียน และไทย

ตัวอย่าง ดีลควบรวม ระดับโลก ภูมิภาคอาเซียน และไทย

ตัวอย่าง ดีลควบรวม ระดับโลก ภูมิภาคอาเซียน และไทย
-ที่ผ่านมา การเข้าซื้อ และ ควบรวมกิจการ เพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลก โดยมีเหตุผลหลัก ๆ ก็เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกัน ไปจนถึง การสร้างเสถียรภาพในการดำเนินกิจการ
แล้วในมุมระดับโลก ภูมิภาค และ ไทย มีดีลควบรวม อะไรน่าสนใจบ้าง เราไปดูกัน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon