ลงทุนหุ้นไทย อย่างไรให้มั่นใจกว่าเดิม? | MEGA20THAIESG

ลงทุนหุ้นไทย อย่างไรให้มั่นใจกว่าเดิม? | MEGA20THAIESG

18 ธ.ค. 2023
ลงทุนหุ้นไทยอย่างไร ให้มั่นใจกว่าเดิม ?
จากข่าวใหญ่ ที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในปีนี้ อย่างกรณีหุ้น STARK ตกแต่งรายได้ของบริษัท
คงทำให้นักลงทุนหลายคน กลับมาตั้งคำถาม และสนใจเรื่องธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ ที่จะกลายเป็นอีกปัจจัยของการพิจารณา ก่อนเลือกลงทุนหุ้นไทยนับหลังจากนี้
ซึ่งก็ถือเป็นเทรนด์ของธุรกิจทั่วโลก ที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนกันมากขึ้น โดยเฉพาะการใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ไปจนถึงธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ หรือที่เรียกว่า ESG
โดยล่าสุดกระทรวงการคลัง ยังได้ประกาศสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ให้กับคนที่ลงทุนกองทุน Thai ESG สามารถนำส่วนนี้ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
-MEGA20THAIESG เป็นกองทุน ที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นยั่งยืน ที่คัดหุ้นโดดเด่นทาง ESG ประมาณ 20 หุ้น* สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม ไม่เกิน 30% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และเพื่อประโยชน์ของท่านอย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส www.talisam.co.th 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และผู้สนับสนุนการขาย ได้แก่
1. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
2. บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
3. บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
และอีก 25 ผู้สนับสนุนการขาย ทั่วประเทศไทย
* การลงทุนของกองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเพียง 20-25 หลักทรัพย์
คำเตือน :
-กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.