ปลดล็อกความสำเร็จธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วย Financial Planning Transformation

ปลดล็อกความสำเร็จธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วย Financial Planning Transformation

21 ธ.ค. 2023
ABeam Consulting Thailand x ลงทุนแมน
สังเกตไหมว่า ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวเร็วให้ทันต่อสถานการณ์
เพื่อความอยู่รอด และเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน หรือ Sustainable Growth ที่หลาย ๆ องค์กรให้ความสำคัญในปัจจุบัน
แต่เรื่องปรับตัว ก็ใช่ว่าจะง่าย..
เพราะจากกระบวนการทำงานเดิม ๆ ที่เริ่มต้นจาก “วิสัยทัศน์องค์กร” มาสู่การสร้าง “กลยุทธ์ธุรกิจ”
เพื่อเชื่อมโยงบุคลากรทั้งองค์กรมาปฏิบัติงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งเวลา คน และเม็ดเงินมากมาย
หลาย ๆ องค์กรยุคนี้ จึงให้ความสำคัญในการปรับโครงสร้าง, การทำงานในการวางแผนงบประมาณธุรกิจ และการวิเคราะห์ทางการเงิน หรือ Financial Planning & Analysis (FP&A) ให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกันมากขึ้น
วิธีหนึ่งที่จะช่วยองค์กรปรับตัวอย่างเป็นบูรณาการ และขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมได้ดีที่สุดก็คือ การมองหา Business Partner ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Business & Technology ที่จะเข้ามาช่วย Transform ทั้งองค์กร
ซึ่งหนึ่งในผู้นำของวงการนี้คือ ABeam Consulting บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร
ABeam Consulting จะช่วยปฏิวัติองค์กร และกระบวนการทำงาน FP&A มากแค่ไหน ?
แล้วเทคโนโลยีอย่าง SAP Analytics Cloud จะช่วยยกระดับการทำงานเรื่องนี้ ได้อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง..
หากจะให้นิยามง่าย ๆ ของ Financial Planning & Analysis หรือ FP&A
ก็คือ กรอบการทำงาน และกลไกที่มีประสิทธิภาพ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “วิสัยทัศน์องค์กร” กับ “แผนงบประมาณทางธุรกิจ” เพื่อส่งต่อไปดำเนินงานในระดับปฏิบัติงาน
และยังเป็นกลไกที่องค์กรใช้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปสู่การปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้องค์กรตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทัน, ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และลดความผันผวนทางการเงินต่าง ๆ เพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายของธุรกิจได้จริง ๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ลองมาดูกันบ้างว่า แล้วแนวทางที่ ABeam Consulting จะเข้าไปช่วยองค์กร เป็นอย่างไร ?
จริง ๆ แล้วในการทำ FP&A Transformation ของ ABeam Consulting จะมี 5 ขั้นตอนหลัก คือ
1. ขั้นตอน Strategy คือ การเช็กความพร้อม และกำหนดเป้าหมายทิศทางขององค์กร
รวมทั้งการวาง Roadmap สำหรับ FP&A Transformation ทั้งองค์กร
2. ขั้นตอน Design คือ การออกแบบองค์กร กระบวนการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รวมทั้งการเลือกและกำหนดรายละเอียด การทำงานของเทคโนโลยี เพื่อผลักดันและปรับปรุงองค์กรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ขั้นตอน Build คือ การเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยี
รวมถึงการจัดทำวิธีปฏิบัติงานคู่มือการทำงาน และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร, สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สู่การทำงานในรูปแบบใหม่
4. ขั้นตอน Deliver คือ การส่งมอบและจัดทำแผนการ Transition องค์กร และช่วยเหลือ เพื่อให้องค์กรเข้าสู่การทำงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอน Measurement and Continuous Improvement คือ การประเมินผล และการพัฒนา
เพื่อให้ภาคการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญ ABeam Consulting ยังถือหลักการ Transformation ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ผ่านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า SAP Analytics Cloud จาก SAP บริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป และใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
แล้ว SAP Analytics Cloud คืออะไร ?
SAP Analytics Cloud คือ การรวบรวมฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ตั้งแต่ Analytics, Planning, Predictive และ Augmented Analytics รวมมาเป็นหนึ่งเดียวบนระบบ Cloud
พูดง่าย ๆ ก็คือ โซลูชันเพื่อการวางแผนองค์กร การแสดงผล Performance และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง การคาดการณ์ผ่าน Predictive Features ด้วย AI/Machine Learning
เพื่อทำให้ทุกคนในองค์กร ทั้งผู้บริหาร ตัดสินใจสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด และช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น
ทีนี้ ถ้าถามว่า ทำไมต้องเลือก SAP Analytics Cloud สำหรับ FP&A
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเลยก็คือ ง่ายต่อการสร้าง Financial Planning Model ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กรในการวางแผนทางการเงิน วิเคราะห์ และ Simulation คาดการณ์ผลลัพธ์ทางธุรกิจ และสร้างได้ในหลากหลายรูปแบบตาม Business Model ของแต่ละองค์กร
นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อการวางแผนของหน่วยงานบัญชี และการเงินกับหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์กร เช่น ฝ่ายการขาย, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายต้นทุน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูลทั้งองค์กร
ที่สำคัญ ยังช่วยองค์กรในการทำ Rolling Forecasting Analysis สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดยอ้างอิงข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในรูปแบบ Time-Series ได้อีกด้วย
ไม่นับรวม การมีเทคโนโลยี Automated Machine Learning ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight Data) และสามารถปรับมุมมองทางธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ได้
ส่วนในแง่ของการแสดงผล สังเกตได้ว่ามีการแสดงผลผ่าน Dashboard ที่ทันสมัย
ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์
และยังวางใจได้ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลาย
ซึ่ง SAP Analytics Cloud สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ทั้งบนระบบ On-Cloud และระบบ On-Premise เช่น SAP S/4HANA, SAP Business Warehouse, SAP BPC
เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความสอดคล้องกันของข้อมูลจาก Platform ต่าง ๆ นั่นเอง
อีกทั้งการสื่อสารและการติดตามการทำงาน FP&A ก็สามารถทำได้บน SAP Analytics Cloud ผ่าน Planning Collaboration, Workflow Management ฯลฯ เพื่อสร้างประสิทธิภาพภายในองค์กร
ถึงตรงนี้ คงเข้าใจแล้วว่า ทำไมธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลกมากมาย จึงกล้าตัดสินใจลงทุน นำ SAP Analytics Cloud เข้ามาช่วยในการ Transform องค์กรยุคใหม่
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เช่น ธุรกิจผู้ผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร สัญชาติญี่ปุ่นเจ้าดัง ที่มีประเทศไทยเป็นฐานสำคัญในภูมิภาคอาเซียน ที่เลือกใช้โซลูชันดิจิทัล SAP Analytics Cloud
SAP Analytics Cloud  ได้เข้ามาช่วยในการจัดทำงบประมาณทางการเงิน และ Financial Performance Forecasting ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายมิติ
ทั้งมิติของตัวผลิตภัณฑ์, ช่องทางการขาย และประเภทของลูกค้า รวมทั้งการรายงานผลลัพธ์ ผ่าน KPI Dashboard ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ และช่วยคาดการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อ SAP Analytics Cloud เข้ากับ SAP Datasphere เพื่อช่วยทำให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และยังเชื่อมโยงการทำงานกับระบบ SAP S/4HANA ให้มีมาตรฐานร่วมกัน เพื่อช่วยลดภาระการจัดการ Add-Ons ที่ไม่จำเป็นออกไป อีกด้วย
ทั้งหมดนี้ จึงทำให้ผู้บริหารองค์กรเห็นถึงประสิทธิภาพของ SAP Analytics Cloud  และเชื่อว่ากำลังช่วยยกระดับการทำงานขององค์กรได้จริง ๆ
ล่าสุด จึงมีแผนในอนาคตที่จะ Roll-Out โซลูชัน SAP Analytic Cloud ในระดับภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย
สุดท้ายนี้ หากคุณเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สนใจในโซลูชันดิจิทัลเหล่านี้ เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ..
โอกาสนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ contactthailand@abeam.com
หรือเข้าชมเว็บไซต์ ABeam Consulting เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abeam.com/th/en/service_line/c0301_th
ข่าวดีสำหรับองค์กรที่ต้องการปรึกษา แนวทางการทำ FP&A Transformation ABeam Consulting จะจัดสัมมนาออนไลน์ “ปฏิวัติองค์กรสู่ Advance Financial Planning & Analysis เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วย SAP Analytics Cloud (SAC)” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
เพื่อยกระดับการวางแผนทางธุรกิจผ่าน SAC ด้วยการสร้างโมเดลงบประมาณทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสนองสถานการณ์และความผันผวน ผ่านการจัดทำ Rolling Forecast รวมถึงการสร้าง Financial Dashboard
สำหรับผู้บริหารเพื่อตัดสินใจภาพรวมทางธุรกิจ และเอาชนะความท้าทายทางเศรษฐกิจ และการเติบโตยั่งยืน
ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีได้ที่ https://bit.ly/3RLybfZ
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.