ตะวันตกพบตะวันออก 5 บริษัทน่าสนใจของแต่ละซีกโลก

ตะวันตกพบตะวันออก 5 บริษัทน่าสนใจของแต่ละซีกโลก

17 ม.ค. 2024
ตะวันตกพบตะวันออก 5 บริษัทน่าสนใจของแต่ละซีกโลก /โดย ลงทุนแมน
หากพูดถึงประเทศมหาอำนาจของโลก คงหนีไม่พ้นประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง “สหรัฐฯ” เพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง สหรัฐฯ ก็ได้ขึ้นแท่นกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางการเงิน การค้า และการเมือง ยาวนานมามากกว่าครึ่งศตวรรษ
อย่างไรก็ตาม สำหรับวันนี้กลับมีหนึ่งประเทศที่กำลังก้าวขึ้นมาเทียบเคียงกับสหรัฐฯ นั่นก็คือประเทศคู่ปรับอย่าง “จีน” ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของโลกได้ตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 32 ปีเท่านั้น นับตั้งแต่ปี 1978 ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศจีน
แม้ว่า “จีนและสหรัฐฯ” จะเป็น 2 ขั้วมหาอำนาจที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด จนเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางการค้าและคู่ค้าระหว่างประเทศกันบ้าง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดประโยชน์ก็คือ มูลค่าบริษัทของทั้ง 2 ประเทศที่เติบโตจากการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการลงทุนของเราเป็นอย่างมาก
จะมีบริษัทใดของทั้ง 2 ประเทศมหาอำนาจนี้ที่น่าสนใจบ้าง สามารถติดตามต่อได้ที่รูปภาพนี้ !
—- สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนไปพร้อมโอกาสเติบโตของ 2 ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ ก็สามารถเลือกลงทุนได้ผ่าน
MEGA10 (กองทุน MEGA10-A, MEGA10-SSF, MEGA10RMF)
MEGA10 มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก
และ MEGA10CHINA (กองทุน MEGA10CHINA-A, MEGA10CHINA-SSF, MEGA10CHINARMF)
MEGA10CHINA มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกและพิจารณาเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 10 บริษัท
แต่จะไม่มีการลงทุนในบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นรัฐบาลจีน (ไม่เป็นบริษัทที่เป็น State-Owned)
ซึ่งสามารถซื้อขายได้แล้วผ่าน บลจ.ทาลิส www.talisam.co.th โทร. 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และผู้สนับสนุนการขายหลายรายทั่วประเทศ เช่น FINNOMENA, InnovestX, Dime!, Krungsri Capital Securities ฯลฯ
*MEGA10CHINA และ MEGA10 จะลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัท ตามวิธีการคัดเลือกที่กำหนดในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.talisam.co.th
คำเตือน :
- กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Tag: MEGA10
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.