ธนาคารไทยเครดิต เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ SME ไทย

ธนาคารไทยเครดิต เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ SME ไทย

19 ม.ค. 2024
ธนาคารไทยเครดิต เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ SME ไทย
ปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้ครัวเรือน นับเป็นปัญหาที่อยู่คู่คนไทยมานาน
และนับวันยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก
ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ แต่ความต้องการสินเชื่อนั้นยังมีมากมาย
เป็นเวลา 17 ปีแล้ว ที่ธนาคารเล็กๆ มองเห็นโอกาสในพื้นที่ชุมชน จนเกิดเป็นโมเดลธนาคารชุมชนขึ้นมา
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้น
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ถือเป็นธนาคารรายแรกในรอบ 10 ปี ที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้บริหารคาดหวังอะไรจากการระดมทุนครั้งนี้ ?
วันนี้ คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ, CFA จะพาทุกคนไปพูดคุยกับ คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ติดตามได้ใน THE BRIEFCASE
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.