15 ที่นั่งสุดท้าย ! กับ WORKSHOP Purpose marketing by เกตุวดี Marumura

15 ที่นั่งสุดท้าย ! กับ WORKSHOP Purpose marketing by เกตุวดี Marumura

16 ก.พ. 2024
15 ที่นั่งสุดท้าย ! กับ WORKSHOP Purpose marketing by เกตุวดี Marumura
ทำการตลาดอย่างไร ใช้เงินน้อยที่สุด โดย ดร.กฤตินี (พงษ์ธนเลิศ) เพิ่มทรัพย์, เจ้าของเพจ เกตุวดี Marumura
จองบัตรงาน The Entrepreneur Forum 2024” by ลงทุนแมน เพื่อสำรองที่นั่ง WORKSHOP ก่อนใคร ได้ที่: https://www.zipeventapp.com/e/The-Entrepreneur-Forum-2024
การตลาดที่ใช้เงินน้อย ทำได้จริงหรือ แล้วต้องทำอย่างไร?
มาเรียนรู้ Purpose marketing จบคลาสแล้วตอบได้ทันที ว่าจะนำเสนอสินค้าอย่างไร ให้เข้าถึงใจคนได้
ลงมือทำจาก case study ของตัวเอง หรือสิ่งใกล้ตัว เพื่อนำไปใช้จริง ต่อยอดได้
4 คำถามที่ต้องตอบให้ได้ เพื่อทำให้การโปรโมทสินค้ามีประสิทธิภาพ
สงสัยตรงไหน สามารถขอคำแนะนำจากผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด
พบกับ ดร.กฤตินี (พงษ์ธนเลิศ) เพิ่มทรัพย์ ผู้แต่งหนังสือ Makoto Marketing การตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อย่างใกล้ชิด ในงาน The Entrepreneur Forum 2024
– รายละอียดห้อง WORKSHOP SESSIONS อื่น ๆ ได้แก่ –
WORKSHOP 1 เจ๊งในกระดาษ Feasibility Study เจ๊งอย่างไร ให้ไม่เจ็บจริง จากคุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี, Torpenguin
WORKSHOP 2, 3 SECRET AGENDA
WORKSHOP 5 TikTok Essentials : How to Create Impactful Content
- คุณมัณฑิตา จินดา, Digital Tips Academy
WORKSHOP 6 Generative AI for The Entrepreneurs ใช้ Generative AI อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับธุรกิจในโลกยุคใหม่
- คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด, AD ADDICT
รายละเอียด WORKSHOP 2 และ WORKSHOP 3 จะมีการเปิดเผยตามมาอีกครั้ง โปรดติดตาม
?งานสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ Samyan Mitrtown Hall, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30 น.
#theentrepreneurforum2024
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.