ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เตรียมขยายเวลาทำการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เตรียมขยายเวลาทำการซื้อขาย

4 มี.ค. 2024
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เตรียมขยายเวลาทำการซื้อขายโดยจะเปิดการซื้อขายช่วงบ่ายให้เร็วขึ้น 30 นาที
เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคมากขึ้น และช่วยให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์และปรับกลยุทธ์ได้ทันกับความเคลื่อนไหวของข่าวสารที่มีมากขึ้น
สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Equity Futures & Options, Currency Futures และ Interest Rate Futures จะเปิดทำการซื้อขายช่วงบ่าย (Afternoon Session) ให้เร็วขึ้น 30 นาทีเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยช่วงเวลาที่มีการปรับใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
*ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสุ่มเลือก (Random) เวลาเปิดและเวลาปิดทำการซื้อขายประมาณ 5 นาที ตามแนวทางปัจจุบัน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.