อิตาเลียนไทย ชี้แจง ข่าวเรื่องไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน

อิตาเลียนไทย ชี้แจง ข่าวเรื่องไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน

13 มี.ค. 2024
อิตาเลียนไทย ชี้แจง ข่าวเรื่องไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน
ล่าสุด อิตาเลียนไทย (ITD) ได้ส่งจดหมายชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ไม่ครบถ้วน ที่ปรากฏตามสื่อนั้น “เป็นเรื่องจริง” เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน
- แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา
เนื่องจากรายรับจากโครงการยังน้อยกว่าค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ จึงต้องขอกู้ยืมเงินจากธนาคารเพิ่มเติม เพื่อนำเงินมาบริหารกิจการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอสินเชื่อและเจรจากับธนาคาร
- ผลกระทบ
จะมีแรงงานบางส่วนลาออก บางส่วนหยุดงาน ซึ่งบริษัทได้เจรจากับพนักงานเหล่านั้น ทำความเข้าใจ และจ่ายเงินบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปก่อน และธนาคารที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือบ้างแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทใช้เวลาแก้ไขปัญหาระยะสั้นประมาณ 2-3 เดือน สำหรับการเจรจาหาข้อสรุปกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อใหม่
และคาดว่าภายหลังจากที่ได้รับสินเชื่อใหม่แล้ว อีกประมาณ 2-3 เดือน สถานการณ์ของบริษัท จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.