เบี้ยผู้สูงอายุ ความท้าทายการคลังไทย ที่ในอนาคต ต้องจ่ายปีละ 100,000 ล้าน

เบี้ยผู้สูงอายุ ความท้าทายการคลังไทย ที่ในอนาคต ต้องจ่ายปีละ 100,000 ล้าน

31 มี.ค. 2024
เบี้ยผู้สูงอายุ ความท้าทายการคลังไทย ที่ในอนาคต ต้องจ่ายปีละ 100,000 ล้าน /โดย ลงทุนแมน
ปี 2566 ประเทศไทย ใช้งบประมาณด้านเบี้ยผู้สูงอายุมากถึง 87,580 ล้านบาท สำหรับผู้สูงอายุ 11 ล้านคน
และคาดการณ์ว่า ปี 2586 จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคน
ซึ่งหากตามตัวเลขจำนวนผู้สูงอายุนี้ แปลว่าอีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยต้องจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุถึง 160,000 ล้านบาทต่อปี..
แล้วเรื่องนี้ ประเทศไทยมีทางออกทางไหนบ้าง ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
จุดเริ่มต้นของเบี้ยผู้สูงอายุ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2536 โดยรัฐบาลสมัยนั้น ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น
เพื่อเป็นการช่วยเหลือการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ที่อาจมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 200 บาทต่อเดือน
หลังจากนั้น โครงการนี้ก็ได้ถูกสานต่อเรื่อยมา
จนมาในปี 2553 รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วน ในการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
นอกจากนี้ ยังมีการปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็นคนละ 500 บาทต่อเดือนตลอดชีพ อีกด้วย
ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน นโยบายการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก และเป็นไปตามขั้นบันได ดังนี้
อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท
อย่างที่หลายคนรู้กันว่า สถานการณ์ของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) แน่นอนว่าก็จะทำให้งบประมาณในการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- ปี 2556 จำนวนผู้สูงอายุ 7.3 ล้านคน
งบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ 58,347 ล้านบาท
- ปี 2566 จำนวนผู้สูงอายุ 11.0 ล้านคน
งบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ 87,580 ล้านบาท
ซึ่งช่วง 10 ปีที่ผ่านมา งบประมาณในการจ่ายส่วนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ราว 8,000 บาทต่อคนต่อปี
มีการคาดการณ์ว่า จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปี 2586 จำนวนผู้สูงอายุของไทยจะพุ่งไปแตะ 20 ล้านคน เลยทีเดียว
ถ้าเรายึดตามตัวเลขงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ 8,000 บาทต่อคน หมายความว่าปี 2586 ประเทศไทยต้องใช้เงินถึง 160,000 ล้านบาท ในการดูแลผู้สูงอายุ
ทำให้เมื่อปีที่แล้ว ประเทศไทยได้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด
โดยต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ซึ่งผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ก็ให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเกณฑ์อย่างเดียว อาจยังไม่เพียงพอ ซึ่งทางรัฐบาลเอง ก็จำเป็นต้องหาเงินมาอุดหนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะการมองหา การเพิ่มรายรับหลัก อย่างรายได้จากการเก็บภาษี ไม่ว่าจะเป็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งตรงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็อาจมีผลกระทบตรงที่ว่า ในอนาคตเมื่อสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยทำงานลดลง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็อาจจัดเก็บได้น้อยลง
หรือทางหนึ่ง รัฐบาลอาจต้องลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ที่ไม่จำเป็นหรือเร่งด่วน เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ ด้วยเช่นกัน
ถึงตรงนี้จะเห็นว่า เบี้ยผู้สูงอายุก็ถือเป็นสวัสดิการที่สำคัญต่อผู้สูงอายุในประเทศ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
แต่ในอีกมุมหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่กำลังนำพาประเทศไทย เข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเข้มข้นขึ้น
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในอนาคตอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน หากรัฐบาลไม่สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถหารายได้ ให้เพิ่มขึ้น จนชดเชยรายจ่ายตรงนี้ ที่กำลังมีแนวโน้มสูงขึ้นได้..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.pier.or.th/abridged/2023/08/
-https://theactive.net/data/welfare-finance-question/
-https://www.bbc.com/thai/articles/cw0n0lq41
-https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2704397
-https://tdri.or.th/2023/08/policy-implementation-allowance-elderly/
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.