หุ้น ITD ปลด SP วันแรก ร่วง 28% หลังถูกห้ามซื้อขายมา 1 เดือน

หุ้น ITD ปลด SP วันแรก ร่วง 28% หลังถูกห้ามซื้อขายมา 1 เดือน

หุ้น ITD ปลด SP วันแรก ร่วง 28% หลังถูกห้ามซื้อขายมา 1 เดือน /โดย ลงทุนแมน
หลังจากที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ประกาศผลประกอบการปี 2566 ว่าขาดทุนกว่า 1,072 ล้านบาท
ซึ่งก่อนหน้านี้ ITD ถูกระงับการซื้อขาย จนต้องขึ้นเครื่องหมาย SP มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567
เนื่องจากบริษัทไม่ได้ส่งงบการเงินของปีที่ผ่านมา
จนมาวันนี้ ITD ถูกปลดเครื่องหมาย SP แล้วถูกแทนที่ด้วยเครื่องหมาย CS แทน นั่นเท่ากับว่าสามารถกลับมาซื้อขายได้อีกครั้ง แต่จะต้องใช้บัญชีเงินสดในการซื้อขายเท่านั้น
และนอกจากส่งงบการเงินล่าช้า จนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP แล้ว
ITD ยังมีประเด็นที่ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงิน เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง จากผลการดำเนินงานขาดทุน หรือก็คือไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของ ITD
ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนสะสมจำนวน 6,427 ล้านบาท อีกทั้งมีหนี้สินหมุนเวียน สูงกว่า สินทรัพย์หมุนเวียน ถึง 26,712 ล้านบาท
โดยหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน ที่ถูกจัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมถึงหุ้นกู้ ที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
สรุปสั้น ๆ ก็คือ ITD กำลังเผชิญกับวิกฤติสภาพคล่อง ส่งผลให้ในวันนี้ ที่ หุ้น ITD จึงถูกเทขาย จนเกือบติด FLOOR ร่วงไปกว่า 28% คิดเป็นมูลค่าที่หายไป 1,250 ล้านบาท..
คำเตือน: โพสต์นี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูล ไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือขาย แต่อย่างใด
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจลงทุน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon