สรุปเหตุผลที่ อิตาเลียนไทย ขาดสภาพคล่อง จนค้างค่าจ้างพนักงาน

สรุปเหตุผลที่ อิตาเลียนไทย ขาดสภาพคล่อง จนค้างค่าจ้างพนักงาน

สรุปเหตุผลที่ อิตาเลียนไทย ขาดสภาพคล่อง จนค้างค่าจ้างพนักงาน /โดย ลงทุนแมน
หนึ่งในประเด็นที่พูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมา ก็คงต้องเป็นเรื่องของ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD ยักษ์ใหญ่รับเหมาก่อสร้างของไทย
ที่ได้เจอวิกฤติปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก จนต้องขอเลื่อนจ่ายหุ้นกู้ออกไป ลามมาถึงค้างจ่ายเงินเดือนพนักงาน
แล้วมันเกิดอะไรขึ้น ?
ก่อนหน้านั้น มีสัญญาณที่จะเกิดปัญหาสภาพคล่องอะไรบ้าง ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ITD ก่อตั้งขึ้นในปี 2501 โดยเป็นการร่วมทุนกันของกลุ่มนายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ชาวไทย และคุณ Giorgio Berlingieri ชาวอิตาลี
โดยคำว่า อิตาเลียนไทย เกิดมาจาก บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ที่ทั้งคู่ตั้งไว้ในปี 2498 เพื่อทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในช่วงนั้น
ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่เงินลงทุนจากต่างประเทศ เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ในช่วงสงครามเย็นพอดี
ทำให้ ITD เติบโตอย่างรวดเร็ว จนสามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในปี 2537
โดย ITD ถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการระดับประเทศใหญ่ ๆ มากมาย อย่างเช่น
- งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางรถไฟ BTS จำนวน 23 สถานี (ปี 2537-2543)
- โครงการการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ (ปี 2544-2549)
นอกจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศแล้ว ITD ยังเข้าไปรับงานก่อสร้างในต่างประเทศอีกด้วย เช่น อินเดีย บังกลาเทศ เมียนมา กัมพูชา ลาว เป็นต้น
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ITD กลับเจอความท้าทายอย่างหนัก โดยผลประกอบการที่ผ่านมา ITD ขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
ปี 2562
รายได้ 62,997 ล้านบาท ขาดทุน 37 ล้านบาท
ปี 2563
รายได้ 54,915 ล้านบาท ขาดทุน 1,104 ล้านบาท
ปี 2564
รายได้ 59,698 ล้านบาท ขาดทุน 156 ล้านบาท
ปี 2565
รายได้ 67,833 ล้านบาท ขาดทุน 4,759 ล้านบาท
ปี 2566
รายได้ 64,530 ล้านบาท ขาดทุน 1,072 ล้านบาท
ซึ่งปี 2566 “ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความเห็น” ต่องบการเงินของ ITD ด้วย เพราะสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท
โดย ITD มีผลการดำเนินงานขาดทุน และขาดทุนสะสมจำนวน 6,427 ล้านบาท อีกทั้งมีหนี้สินหมุนเวียน สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ถึง 26,712 ล้านบาท
โดยในปี 2566 นั้น หากตัดกําไรพิเศษจากการขายทรัพย์สินออกไป ITD จะมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานเกือบ 3,000 ล้านบาท
โดยมีหลายสาเหตุที่ทำให้ ITD ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
- การแข่งขันด้านราคาที่ทำให้ ITD มีกำไรแต่ละโครงการที่น้อยมาก
- ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ทำให้การบริหารต้นทุนนั้นทำได้ยาก
- ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และต้องยอมจ่ายค่าแรงในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่ได้ประมาณการไว้ตอนแรก
- การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ ITD มีต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น
- การลงทุนที่ผิดพลาดขนาดใหญ่ เช่น โครงการทวายในเมียนมา เหมืองแร่โปแตชที่อุดรธานี
พอขาดทุนต่อเนื่องแบบนี้ ทําให้ ITD มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2566 ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ระดับ 3.48 เท่า
ยิ่งไปกว่านั้น ปี 2566 ITD มีหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี มีจำนวนมากถึง 33,588 ล้านบาท
ซึ่งหากลองไปดูกระแสเงินสด จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ITD
ปี 2564
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 5,702 ล้านบาท
ปี 2565
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 7,571 ล้านบาท
ปี 2566
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1,619 ล้านบาท
เรียกได้ว่าบริษัทมีกระแสเงินสดที่ลดลงในปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ หากเราลองดูที่อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของกิจการ
คำนวณได้ด้วยการนำสินทรัพย์หมุนเวียน มาหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน
โดย Current Ratio ของ ITD ที่ผ่านมา
ปี 2564 : 0.81 เท่า
ปี 2565 : 0.81 เท่า
ปี 2566 : 0.69 เท่า
ซึ่งปกติแล้วบริษัทที่ดี ควรจะมี Current Ratio มากกว่า 1 เท่า
ในทางกลับกัน หาก Current Ratio น้อยกว่า 1 เท่า หรือสินทรัพย์หมุนเวียน น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน
บริษัทอาจขาดสภาพคล่อง และมีปัญหาการชำระหนี้ระยะสั้นได้
ทั้งหมดนี้เอง ก็พอจะอธิบายได้ว่า วิกฤติขาดสภาพคล่องของ ITD เกิดขึ้นได้อย่างไร
จนส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างผู้ถือหุ้นกู้
โดยมีการเลื่อนการจ่ายเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด 5 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่มีกำหนดไถ่ถอนระหว่างปี 2567-2569
ซึ่งยังมีธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ ITD ก็ต้องตั้งสำรองเพิ่ม ยังไม่รวมผู้ถือหุ้นของ ITD ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ราคาหุ้นลดลงกว่า 60% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
และยังลามไปถึง การที่มีพนักงานโดนค้างจ่ายเงินเดือนด้วย
ถึงตรงนี้ ก็น่าติดตามเหมือนกันว่า วิกฤติสภาพคล่องของ ITD ยักษ์ใหญ่รับเหมาก่อสร้างของไทยครั้งนี้ จะจบลงแบบไหน..
เพราะ ITD นั้นมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยไม่น้อยทีเดียว ทั้งการจ้างงาน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทย
ซึ่งก็แปลได้ว่า โครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่กำลังก่อสร้างอยู่ในตอนนี้บางโครงการ มีความเสี่ยงที่จะสะดุด หรือล่าช้า เพราะปัญหาของ ITD ได้เช่นกัน..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.itd.co.th/th/about-history.php
-https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=16999132724781&symbol=ITD
-https://www.bbc.com/thai/articles/c51mldyz3xxo
-https://weblink.set.or.th/dat/news/202311/0438NWS141120232007040380T.pdf
-https://weblink.set.or.th/dat/news/202403/0438NWS130320241249140437T.pdf
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon