New S Curve to Capital Market 2024 โอกาสเติบโตของธุรกิจ SMEs และ Startups

New S Curve to Capital Market 2024 โอกาสเติบโตของธุรกิจ SMEs และ Startups

New S Curve to Capital Market 2024 โอกาสเติบโตของธุรกิจ SMEs และ Startups
LiVE Platform x ลงทุนแมน
การยกระดับการพัฒนาประเทศให้เติบโตต้องอาศัยเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

โครงการ New S Curve to Capital Market 2024 เป็นประตูสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม New Economy ให้มีทักษะ มีความรู้และความพร้อมที่จะนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET-mai-LiVEx ในอนาคตเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและขยายผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจไทยต่อไปได้ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรและทำตามเงื่อนไขครบถ้วนจะมีสิทธ์รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการกว่า 1 ล้านบาท* เพื่อยกระดับธุรกิจสู่การระดมทุนต่อไปที่น่าสนใจไปกว่านั้น โครงการ New S Curve to Capital Market เป็นการผนึกกำลังระหว่าง LiVE Platform ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่จะช่วยเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในหลากหลายด้านที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจสู่การระดมทุน ได้แก่
· สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่พร้อมจะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ที่สำคัญผู้ประกอบการในภาควิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ที่เป็น New Economy ของประเทศ จะได้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโมเดลธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น


· ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ที่รับบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการในอุตสาหกรรม Life Sciences และช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างรวดเร็ว


· เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่จะมาให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการดำเนินงาน การเงิน บุคคลากร รวมไปถึงการจัดทำแผนธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการได้รับแนวทางในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจตลอดจนการก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต
คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังกล่าวได้อย่างน่าสนใจอีกว่า
ปัจจุบันธุรกิจ New Economy ที่จดทะเบียนในตลาดทุนมีเพียง 10% เท่านั้น และต้องยอมรับว่า pain points ไม่ว่าจะธุรกิจไหน ๆ ก็มักจะมีลักษณะที่คล้าย ๆ กันคือ
- ความชัดเจนของ Business Model ว่าทำอย่างไรถึงจะแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ความสามารถของผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจตลาดทุน
- เงินทุนในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
- การสนับสนุนความช่วยเหลือในมุมต่าง ๆ
ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ข้างต้น ปัจจุบันนี้ LiVE จึงถูกออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ หรือ LiVEx ที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เข้ามาระดมทุนในตลาดทุนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลง เปิดบริการมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 และอีกส่วนหนึ่งคือ LiVE Platform เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมความรู้และเครื่องมือจำเป็นต่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในวงกว้าง รวมไปถึงโครงการพัฒนาผู้กอบการต่าง ๆ เช่นโครงการ New S Curve to Capital Market ที่เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันธุรกิจ New Economy สู่การระดมทุนได้

แล้วใครสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง? ลงทุนแมนจะสรุปให้ฟัง

โครงการนี้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ 60 บริษัท ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่ม New Economy ประกอบด้วย
·กลุ่ม Life Science เช่น ธุรกิจ Health & Wellness อุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าเพื่อสุขภาพ
·กลุ่ม High Technology เช่น ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทันที่ทันสมัย
·กลุ่ม High Growth เช่น ธุรกิจที่มีศักยภาพในการขยายตัว และเพิ่มมูลค่าของธุรกิจอย่างมากในระยะสั้น
โดยธุรกิจจะต้องมี Business Model ที่น่าสนใจ และมี Business Plan ที่พร้อมจะเติบโต ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้พบกับการอบรมรูปแบบ Onsite เป็นระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2567 และยังมีกิจกรรม 1-on-1 Coaching ในรูปแบบ Online ที่จะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวอีกด้วย

เป็นการอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตร Technical Skills for Life Science โดย TCELS
2. หลักสูตร Business Innovation & Growth โดย NIA
3. หลักสูตร Accelerating New S Curve Business Success with the Right Roadmap โดย KPMG
4. หลักสูตร Unlock Your Business to Capital Market โดย SET

ถึงตรงนี้ ก็น่าจะสรุปได้ว่า นอกจากคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จะเป็นธุรกิจ New Economy แล้ว
คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ ประเทศไทยของเราที่มีธุรกิจใหม่ ๆ มาสร้าง New S Curve นั่นเอง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ: https://www.live-platforms.com/th/newscurve2024/
หรือโทร 02 009 9755 หรือ 02 009 9761
หมายเหตุ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด: คณะกรรมการจะคัดเลือก 60 บรัษัทเข้าร่วมอบรมในโครงการ ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% และส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตลอดโครงการจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุน

References
·https://www.live-platforms.com/th/newscurve2024/?utm_source=ltm&utm_medium=web&utm_id=set
·งานแถลงข่าวโครงการ New S Curve to Capital Market 2024
·https://www.bangkokbiznews.com/tech/1020223

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon