อุตสาหกรรมผ้าไทย พร้อมกลับมายิ่งใหญ่ บนเวทีโลก ?

อุตสาหกรรมผ้าไทย พร้อมกลับมายิ่งใหญ่ บนเวทีโลก ?

20 เม.ย. 2024
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นหนึ่งในภาคการผลิต ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในช่วงปี 2550-2559
มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเฉลี่ยมากถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี
สูงเป็นอันดับ 9 ของสินค้าส่งออกภาคอุตสาหกรรม
แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ลดลงไปเป็นอย่างมาก
เทียบส่วนแบ่งตลาดส่งออก ในอาเซียนด้วยกันเอง
ปี 2553 ไทยเคยอยู่เป็นอันดับ 3 ครองตลาดส่งออก 19%
แต่ผ่านไปกว่า 10 ปี ไทยตกมาอยู่อันดับ 4
เป็นรองจากเวียดนาม อินโดนีเซีย และถูกแซงด้วยกัมพูชา
ซึ่งไทยกำลังผลักดัน ให้ตัวเองกลับมามีบทบาท เป็นผู้เล่นสำคัญ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้อย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.